Szczegółowy rozkład jazdy linii 45 dostępny w plikach poniżej

Kłokocin - Zwonowice

Zwonowice - Kłokocin