Liczba mieszkańców                                       

2.446.                                                                                                                                                  

Stanowimy                                                     

1,75% mieszkańców miasta.                                                                                                               

Położenie                                                         

południowo – wschodnie obrzeża miasta.

Koła zainteresowań i kluby sportowe

Koło Hodowców Gołębi Pocztowych
Koło Rencistów i emerytów
Koło Gospodyń Wiejskich
Rada Parafialna
Zespół śpiewaczy ,,Józefinki"
Zespół muzyczny ,,Nasi"
Zespół dziecięcy ,,Kokotki"