SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KŁOKOCIN W ROKU 2012


STYCZEŃ 2012r.
--- I Zebranie Rady i Zarządu w nowym roku na którym podsumowano miniony rok, przedstawiono propozycje działań i założenia do kalendarza wydarzeń i imprez w roku 2013.

LUTY
---- Na zebraniu RiZD przewodniczący zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz ramowe Kalendarium 2012. Podjęto stosowne Uchwały I i II/2012 zatwierdzające
przedstawione dokumenty. Omówiono szczegóły dotyczące organizacji zabawy karnawałowej.
--- Zabawa „ Karnawałowe Ostatki” z dużą ilością atrakcji w miłej atmosferze.

MARZEC
---IV Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Naszych Pań (Zapobieganie chorobom kobiecym-rozpoznawanie, profilaktyka) organizowane przy kawie z okazji Dnia Kobiet
--- Zebranie Sprawozdawcze Rady i Zarządu Dzielnicy z udziałem Władz Miasta Rybnika
(udział wzięło 64 mieszkańców)
--- XXIII Spotkanie Seniorów Dzielnicy Kłokocin – zorganizowane jako „ WIELKANOCNE”

KWIECIEŃ
--- IV Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Kłokocina ( sala gimnastyczna SP 19)
Uczestniczyło prawie 30 osób. Na osobnym spotkaniu przy pizzy i coli wręczono puchary, medale i dyplomy.
---Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji- etap I
- zapoznanie z planami budowy
- rozpoczęcie robót 23. 04.

MAJ
--- Święto Flagi - apel do mieszkańców o wywieszenie flagi narodowej.
-- Dzielnicowa Majówka przygotowana na dzień12,05 ale, niestety odwołana z powodu pogody

CZERWIEC
--- Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu (zakup słodyczy i zabawek na nagrody w zawodach i konkursach
--- V Edycja Szkolenia „ Udzielanie I Pomocy w Nagłych Wypadkach”
łącznie przeszkolono prawie 80 osób, które otrzymały stosowne certyfikaty.
---Uczestnictwo w Obchodach Dni Rybnika – wystawienie reprezentacji w piłce nożnej
--- Organizacja zbiórki odpadów elektro i agd.
--- Koszenie poboczy i Nowsia

LIPIEC
--- Przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej budowy drogi dojazdowej do posesji na ulicy Komunalnej (boczna nr 10 )
--- Nadzór nad budową drogi dojazdowej o długości ponad 70 m.(j.w.) i zgłoszenie do odbioru po wykonaniu oraz rozliczenie zużytego materiału.
--- Od 23.07. zamknięta ul. Włościańska w kierunku Żor

SIERPIEŃ
--- Przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety poparcia dla Ustawy o Dochodach Samorządu
--- Święto Plonów – Dożynki Kłokocin 2012 z Msza Św. korowodem, występami, poczęstunkiem i taneczną zabawą.

WRZESIEŃ
---Akcja „Odpady Wielkogabarytowe”-zebrano 24 zgłoszenia a zestawienia przekazano do UM.

PAŻDZIERNIK
---- 60 Lat OSP Kłokocinie
--- Wycieczka Samorządowa na trasie Kłokocin- Żywiec- Wapiennica - Kłokocin
---Wywóz odpadów wielkogabarytowych

LISTOPAD
--- Zakończenie Sezonu Lotów Gołębi – rozdanie pucharów
--- Dzień Niepodległości – Msza Św. Za Ojczyznę (udział)

GRUDZIEŃ
--- IV Barbórkowy Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina
dla zwycięzców i uczestników przygotowano puchary , dyplomy i upominki przekazane z UM.
--- Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w którym, oprócz radnych RD uczestniczyli szefowie i przedstawiciele organizacji społecznych Kłokocina wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście (42 osoby)

W trakcie budowy kanalizacji rada i zarząd pełniły wewnętrzny nadzór nad pracami i reagowaly na zgłaszane przez mieszkańców uwagi i zastrzeżenia (zabudowa krawężników, właściwa odbudowa dróg dojazdowych do posesji, asfaltowanie uszkodzonych odcinków dróg itp.
Uczestniczyły także w wizjach lokalnych na terenie dzielnicy.

Przewodnicząca rady i przewodniczący zarządu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez władze miasta- Popołudnie z Dztelnicami, Spotkanie na temat zanieczyszczenia powietrza – niska emisja, oranizacja Dni Rybnika

Przewodniczący zarządu na bieżąco, rozliczał faktury związane z wydatkowaniem środków przeznaczonych na statutową działalność rady.

W ciągu całego, ubiegłego roku prowadzona była korespondencja z władzami miasta i innymi strukturami organizacyjnymi.

Wśród ważniejszych pism można wymienić:

Pisma do Prezydenta Miasta:
- w sprawie pomocy finansowej i dotyczącej boiska KS. Naprzód Kłokocin
- w sprawie budowy boiska do piłki nożnej przy SP 19
- w sprawie uporządkowania terenu – skweru przy ulicy Poligonowej
- w sprawie poprawy stanu nawierzchni drogi gruntowej, łącznika Włościańska- Komunalna
jako objazdu na czas budowy kanalizacji z rozeznaniem statusu tej drogi
- w sprawie zabudowy nowych punktów oświetlenia na ul. Komunalnej i Szybowcowej - w sprawie pozyskania desek na ukończenie podium przy OSP
- w sprawie budowy chodnika na ul. Włościańskiej od OSP do Leśniczówki
- w sprawie dwukrotnego wykoszenia w roku poboczy dróg i Nowsia
- w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Żniwnej po wybudowaniu kanalizacji

Pismo do Wydziału Dróg;
- w sprawie rozliczenia kostki brukowej na budowę dróg -w sprawie zapotrzebowania kostki w roku 2013

Pismo do Pani Prezydent J. Kryszczyszyn
w sprawie naprawy huśtawek na placu zabaw osiedla Poligonowa oraz przycięcia drzew

Pismo do Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego
- w sprawie wyremontowania przystanku na Placu Emila Pawlasa

Pisma do Prezesów Firm działający na terenie dzielnicy w sprawie wsparcia finansowego na organizację Dożynek

Telefonicznie, na bieżąco, zgłaszane są do energetyki awarie oświetlenia.

Wszystkie ważne wydarzenia w naszej dzielnicy, informacje i wydarzenia publikowane są na naszej stronie internetowejwww.klokocin.eu(prawie 300 tys. wejść) Bieżące ogłoszenia i informacje wywieszane są również w gablocie RD, sklepach i ogłaszane w kościele.