SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KŁOKOCIN ZA ROK 2016
Zebrania RiZD odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie rady o godzinie 19.00. Udział w zebraniach biorą często udział przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Przed zebraniem jest również czas na załatwienie indywidualnych spraw mieszkańców.

 

STYCZEŃ -Spotkanie Seniorów Dzielnicy( 75 lat i więcej)-24.01 - Zebranie RiZD w dniu13.01. Korespondencja – wysłane pisma - do Prezydenta Miasta o rozbudowę sieci kanalizacyjnej przed i za wiaduktem - do UM w sprawie zabudowy lustra i znaku na ul. Żniwnej - kolejna prośba do władz miasta o usunięcie dzikiego wysypiska na Nowsiu - do Prezydenta Miasta w sprawie budowy sieci oświetleniowej na ul. Dębowej - do Centr.Dyr.Dróg i Autostrad w sprawie zabudowy ekranów ograniczających hałas ( poparcie wniosku mieszkańców)
LUTY Na Zebraniu RiZD w dniu 10 .02. podjęto stosowne postanowienia i uzgodnienia w rozwiązywaniu następujących spraw: - ciąg dalszy interwencji w sprawie wysypiska na Nowsiu - uporządkowanie placu przy ul. Poligonowej i jego rekultywacja - uporządkowanie terenu po boisku piłkarskim na ul. Komunalnej - likwidacja bazy po SANBUDZIE na ulicy Żniwnej - naprawa nieczynnych lamp ulicznych (prosimy zgłaszać natychmiast) - działania w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków z magazynów przed wiaduktem (interwencja SM i Sanepidu ). Wysłane pisma: - do Prezydenta Miasta Żory w sprawie remontu drogi dojazdowej na Folwarki - do Prezydenta Miasta w sprawie budowy chodnika na ulicy Żniwnej - udział rady i zarządu w pogrzebie śp. dyrektora Jana Dudka.
MARZEC Zebranie RiZD odbyło się w dniu 9 marca. Było to jednocześnie Zebranie Sprawozdawcze z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Przedstawiono na nim działania w roku 2015 i zamierzenia na rok 2016. Wśród najważniejszych tematów omawianych tematów można wyróżnić: rozbudowa kanalizacji, oświetlenie ul. Dębowej, uciążliwość oczyszczalni, problem dzików w dzielnicy, budżet obywatelski, udział dzielnicy w akcjach charytatywnych, poprawa nawierzchni ul. Szybowcowej i inne. Odbył się kolejny- VIII Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Kłokocina.

 

KWIECIEŃ W Dniu 7 kwietnia w UM na zaproszenie Prezydenta Miasta odbyło się spotkanie w sprawie całkowitego zakończenia trzech etapów budowy kanalizacji w Kłokocinie. Zobowiązano radę do podjęcia rozmów z właścicielami posesji, którzy w terminie nie podłączyli się do sieci kanalizacyjnej ( 46 posesji) Korzystając z okazji spotkania przedstawiciele RiZD przedstawili zebranym problemy dzielnicy które wymagają rozwiązania: - budowa sieci kanalizacyjnej dla posesji nie objętych projektem - palący problem uciążliwości oczyszczalni ścieków - likwidacja wysypiska i szamba na Nowsiu - pomoc miłośnikom motokrosu w znalezieniu nowej lokalizacji toru - oświetlenie ul. Dębowej Zebranie RiZD odbyło się w dniu 13.04. Przedstawiono na nim relację ze spotkania u Prezydenta Miasta oraz poinformowano, że w dniu 15.04 na zaproszenie z-cy Prezydenta Janusza Kopera odbędzie się spotkanie zainteresowanych stron w sprawie oczyszczalni BEST-EKO. Pisma wysłane: - do Prezydenta Miasta z prośbą o rekultywację i zagospodarowanie skweru przy ul. Poligonowej - do Firmy Auto-trans z prośbą o pomoc w oczyszczeniu skweru przy Hydrotechu ( prace zostały wykonane) - zgłoszono do naprawy nawierzchnię ulic Rycerskiej i Chłodnej ( łączniki)

 

SIERPIEŃ Wykonywano prace związane z odwodnieniem ulicy Rycerskiej, koszeniem poboczy dróg i czyszczeniem rowów. - RiZD skierowała pismo do władz miasta o definitywne rozwiązanie sprawy uciążliwego sąsiedztwa oczyszczalni BESTEKO. - Prace organizacyjne związane ze Świętem Plonów. - DOŻYNKI - KŁOKOCIN 2016 – udana impreza z dużym zaangażowaniem sporej części mieszkańców w zapewnieniu właściwej oprawy.

 

WRZESIEŃ Prowadzono prace związane z uruchomieniem monitoringu w dzielnicy( SP19, Przedszkole, OSP, Plac E.P.), przy budowie skweru na ul. Poligonowej i odwodnieniu Rycerskiej. - Zakończenie działalności firmy produkującej polepszacze gleby na terenie BestEko ( a zapachy pozostały) - Pisma interwencyjne RiZD w sprawie dzików oraz oczyszczenia rowów odwadniających na Nowsiu. - Pismo i rozmowy z Dyrekcją Zieleni Miejskiej w sprawie opracowania planu-koncepcji zagospodarowania NOWSIA

 

PAŻDZIERNIK - Spotkanie przedstawicieli Rad Dzielnic z Władzami Miasta w sprawie zagrożenia atakami dzików (13.10.2016r.) - Kontynuacja prac na skwerze przy Hydrotechu. - Wizja lokalna w sprawie czyszczenia rowów odwadniających w dzielnicy.
LISTOPAD Została przeprowadzona wizja lokalna na ulicy Włościańskiej 8,8a... .dotycząca rozbudowy kanalizacji i naprawy nawierzchni drogi. - Naprawiono nawierzchnię odcinka ulicy Gospodarczej (wystąpiono o remont w roku 2017). - Odbył się kolejny Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina (27.11.) - Na zaproszenie RiZD w spotkaniu z mieszkańcami naszej dzielnicy wziął udział Prezydent Miasta Piotr Kuczera. Omówiono ważne dla dzielnicy i miasta sprawy i problemy( 29.11.2016r.).
 
GRUDZIEŃ - Świąteczny wystrój dzielnicy- choinki, oświetlenia,życzenia dla mieszkańców, firm i instytucji. - Święty Mikołaj w szkole i przedszkolu ( słodycze dla dzieci) - Naprawa „ciemnych lamp” oświetlenia ulicznego. - Rozmowy z Hydrotechem o możliwości monitorowania skweru kamerami firmy. - Przygotowanie do Noworocznego Spotkania Seniorów (rozesłanie życzeń i zaproszeń)
STYCZEŃ, LUTY 2017rOdbyło się XXIX Spotkanie Seniorów Dzielnicy Kłokocin oraz przedstawicieli organizacji społecznych i samorządowych. - Wybudowano sieć oświetleniową na ulicy Dębowej (po długim oczekiwaniu ale o rok wcześniej niż zakładał plan). - Odbył się IX Turniej Tenisa Stołowego.
 
 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ODBYŁO SIĘ W DNIU 15 MARCA 2017r.