SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU DZIELNICY

                                                ZA ROK 2017

 

Wszystkie protokoły z zebrań RiZD oraz relacje z ważniejszych wydarzeń dotyczących naszej dzielnicy dostępne są na naszej stronie internetowej www. Klokocin.eu ( już około 1 miliona odwiedzin strony).

Nowy rok działalności rady i zarządu rozpoczęto zebraniem w dniu 11 stycznia na którym:

 • -podsumowano działalność w roku 2017
 • -przyjęto propozycje do kalendarza wydarzeń i imprez na 2018 r,
 • -określono zakres planowanych prac do wykonania w dzielnicy.
 • W zakresie organizacji imprez i wydarzeń należy wymienić:
 • *Noworoczne Spotkanie Seniorów i Przedstawicieli Organizacji Społecznych-15.I.
 • *Turniej Tenisa Stołowego – 25.II.
 • *Zebranie Sprawozdawcze-15.III.
 • *Dzień Flagi Narodowej , Święto Konstytucji.
 • *Udział w spotkaniu integracyjnym Rad Dzielnic Gotartowic i Kłokocina z rozgrywkami sportowymi.
 • *Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu.
 • *Spotkanie z mieszkańcami pracowników Biura Rewitalizacji UM na temat budowy miejsca spotkań i integracji mieszańców w naszej dzielnicy.
 • *Festyn Dzielnicowy- Pożegnanie Lata z Turniejem Piłkarskim.
 • *Spotkanie z mieszkańcami – prezentacja planów zagospodarowania ” NOWSIA”.
 • *Dzień Otwarty na BestEko (możliwość zapoznania się z działalnością i nowymi inwestycjami)
 • *11 Listopada Święto Odzyskania Niepodległości *IX Barbórkowy Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina -26.XII.
 • *Święty Mikołaj w szkole i przedszkolu
 • *Świąteczny wystrój dzielnicy Boże Narodzenie 2017.

*XXIX Spotkanie Seniorów i Samorządowców -14.I.2018r.

*Zabawa Karnawałowe Ostatki dla mieszkańców – 10.I. 2018r.. INWESTYCJE, PRACE I REMONTY WYKONANE W DZIELNICY *Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Dębowej i zamontowanie lamp w innych punktach dzielnicy.

*Likwidacja dzikiego wysypiska na Nowsiu oraz zbiorników szamba (pomoc BestEKo i Pana Juraszczyka)

*Likwidacja bazy i wysypiska na ulicy Żniwnej

*Uporządkowanie terenu po boisku piłkarskim KS.Naprzód Kłokocin

*Remont drogi na Folwarki przez władze Żor na prośbę rady i zarządu

*Bieżące poprawianie stanu nawierzchni ulicy Szybowcowej i likwidacja dzikich wysypisk

*Zabudowa nowych luster drogowych

*Koszenie poboczy dróg i Nowsia oraz czyszczenie rowów melioracyjnych

*Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy (siłownia, plac zabaw...)

*Remont sieci wodociągowej w dzielnicy, wymiana rur, nowe połączenia – ulica Komunalna (plany na przyszłość...2018Poligonowa...2019 Rybna… 2020-21Włościańska, Rycerska ...2022 Skośna…)

*Naprawa nawierzchni i uszkodzeń na ulicach Gospodarcza, Rycerska, Rybna

*Bieżąca naprawa lamp oświetlenia ulicznego (pilnie zgłaszać)

*Sprzątanie terenu wokół grobu na Gmińskiej Kępie (podziękowania dla mieszkańców i RSK)

*Remont Remizy OSP

*Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej dla zainteresowanych w czwartki od godziny 18.oo

* Przejęcie mebli biurowych z UM dla biura rady i straży

* Roczna inwentaryzacja majątku Rady Dzielnicy

Konieczna jest reakcja wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy na wszelkie przejawy i akty wandalizmu oraz niszczenia mienia!!!

PLANY NA ROK 2018

 

*Zagospodarowanie NOWSIA.

*Zakończenie prac na Skwerze Poligonowa.

*Nowa nawierzchnia na ulicy Rycerskiej przy BestEko.

*Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - boczna Dębowej.

*Czyszczenie rowów melioracyjnych.

*Zabudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego.