SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KŁOKOCIN ZA ROK 2014

Zebrania Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin odbywały się tradycyjnie w każda drugą
środę miesiąca o godzinie 19.00 w biurze RiZD w budynku OSP

Pierwsze spotkanie miało miejsce 8 stycznia 2015r. a porządek obrad przewidywał następujące tematy:
- podsumowanie działalności rady i zarządu w minionym roku 2014
- przedstawienie propozycji do kalendarza imprez Kłokocin 2015
- organizacja XXV Spotkania Seniorów Dzielnicy Kłokocin
- organizacja Zabawy „ Karnawałowe Ostatki ''
- przedstawienie przez przewodniczego zarządu sprawozdania z działalności finansowej.
- analiza pism wychodzących i przychodzących z rady i do rady dzielnicy.
- ustalenie prac i zadań do wykonania w najbliższym czasie (miesiącu )
- przygotowanie do Turnieju Tenisowego o Mistrzostwo Kłokocina im. Emila Joszko
- zebranie uwag i propozycji.

Każde następne zebranie Rady i Zarządu Dzielnicy zawierało w swoim porządku
podobne punkty odnoszące się do aktualnie ważnych spraw, działań i inwestycji wykonywanych na terenie naszej dzielnicy.
Jednym z najważniejszych zadań 2014r. była realizacja III Etapu Budowy Kanalizacji, jak i wcześniej I i II Etapu.
Rola Rady i Zarządu sprowadzała się do nadzorowania i pilotowania prowadzonych prac
oraz interwencji w przypadkach szczególnych. Rada i Zarząd nie miały mocy sprawczych ale często negocjacje prowadzone z inwestorem, nadzorem oraz wykonawcą doprowadzały do pozytywnych rozwiązań.

Pomimo ,że trzyletnia inwestycja była sprawą nadrzędną to zakres działalności Rady i Zarządu w pełni był realizowany wg przyjętego na każdy rok kalendarium.

Wyglądało to następująco;

-zakończenie roku Spotkaniem Opłatkowym Samorządowców ( poprzedzone Mszą Św. )
- XXV Spotkanie Seniorów Dzielnicy Kłokocin
- Zabawa - Karnawałowe Ostatki-
-VI Turniej Tenisa Stołowego im. Emila Joszko
- Dzień Dziecka w Szkole i Przedszkolu
- Festyn Dzielnicowy OSP/ RiZD -Turniej Piłkarski
- Otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego w szkole SP19
-Święty Mikołaj w Szkole i Przedszkolu
-VII Turniej Barbórkowy Skata o Mistrzostwo Kłokocina
- Zajęcia sportowe dla dzieci , młodzieży i dorosłych – sala gimnastyczna SP19
( wtorek 18.00 siatkówka i p.n. piątek 16.00 tenis stołowy( prowadzenie pan Mazur )
- Kwiaty i życzenia dla Seniorów Kłokocina – urodziny najstarszych mieszkańców dzielnicy -Kwiaty i życzenia dla Jubilatów Ślubu 50 , 60 i więcej
- Budżet Inicjatyw Obywatelskich
- Akcja wspólna– Puszki , makulatura i złom dla Misji oraz Ołówek dla Afryki (p. Beata Suda)

Ważnym aspektem działań RiZD było redagowanie i wysyłanie pism do Władz Miasta oraz innych instytucji z inicjatywy własnej oraz na wniosek naszych mieszkańców np.

-budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, przy szkole podstawowej
- budowa dróg dojazdowych do posesji
- naprawa nawierzchni dróg w dzielnicy
- zabudowa nowych punktów oświetlenia dróg
- prace naprawcze i remontowe na osiedlu Poligonowa (dachy, balkony, klatki , okna)
- zagospodarowanie NOWSIA- wykorzystanie do celów rekreacyjnych i sportowych
- dbałość o przejezdność ulicy Szybowcowej
- wyjaśnienie i ustalenie statusu drogi nad nasypem (łącznik Włościańskiej i Komunalnej-
w użytkowaniu Kotlarni)
-uciążliwość oczyszczalni BEST– EKO – wizja lokalna RD.

Zdając sprawę z ostatniego roku działalności Rady i Zarządu trzeba mieć na względzie zakres zmian , które nastąpiły w naszej dzielnicy za sprawą wszystkich miejskich inwestycji. Warto przypomnieć , że w ostatnich czterech latach zrealizowano szereg zadań na które długo oczekiwaliśmy a które były owocem działań i zabiegów wszystkich Rad i Zarządów Dzielnicy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat:

- wiadukt nad koleją
- wiadukt nad autostradą
- kanalizacja w całej dzielnicy w III Etapach
- odbudowa dróg w dzielnicy(a właściwie budowa od podstaw ) - obwodnica Poligonowa z oświetleniem i kanalizacją deszczową - wymiana starego oświetlenia drogowego na nowe i zabudowa nowych lamp -budowa sieci światłowodowej
- skwer na ul. Włościańska- Poligonowa i przy OSP -znacząca wymiana rur sieci wodociągowej w dzielnicy na „ plastykowe” -budowa dróg dojazdowy do posesji ( cztery drogi) – prace remontowe i naprawcze na oś. Poligonowa - boisko sportowe -wielofunkcyjne przy SP19
- czyszczenie i odbudowa rowów przydrożnych i melioracyjnych

Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do dalszej.

...Jesteśmy cząstką w zespole z niego płynie nasza siła...

Rada i Zarząd Dzielnicy Kłokocin