SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KŁOKOCIN W ROKU 2013.


Rok 2012 został zakończony tradycyjnie spotkaniem Opłatkowym Rady Dzielnicy i zaproszonych gości tj. przedstawicieli organizacji społecznych, księży, dyrektora szkoły i przedszkola.

Pierwsze zebranie Rady i Zarządu odbyło się 9 stycznia 2013r , na którym podsumowano działalność w 2012r, przedstawiono propozycje do kalendarza wydarzeń i imprez w 2013 i omówiono organizacje spotkania seniorów dzielnicy. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 60 osób.

LUTY

Na zebraniu w 13 lutego omawiano m.in. realizację II etapu kanalizacji (prace rozpoczęły się 15 stycznia). Nawiązano kontakt z wykonawcą i nadzorem, przekazano informacje mieszkańcom (wykonawca firma GEO-BUD).Przedstawione zostało również przez przewodniczącego zarządu Zygmunta Kuli sprawozdanie finansowe za 2012r oraz Kalendarz Wydarzeń i Imprez na rok 2013. Informacje te zostały przyjęte stosownymi Uchwałami Rady Dzielnicy. Omówiono informacje nowej ustawy śmieciowej, przygotowano stosowne informacje dla mieszkańców na ten temat.

MARZEC

Zorganizowano spotkanie Naszych Pań z okazji Dnia Kobiet pt.,,zadbaj o swoją urodę”.Udział w spotkaniu przy kawie wzięło 30 pań a pokaz prowadziły panie z zakładu kosmetycznego BEAUTY. Odbył się już V Turniej Tenisa Stołowego, na którym wyłowiono mistrzów w poszczególnych kategoriach, wręczono puchary, medale, częstowano napojami i słodyczami. Udział wzięło 42 uczestników. 18 marca gościliśmy władze naszego miasta na naszym Zebraniu Sprawozdawczym. Powołano Komisję Likwidacyjną do spisania starego urządzenia wielofunkcyjnego i starego komputera otrzymanego z Urzędu Miasta. Zgłoszono do wydziału dróg konieczność naprawy mostka i przepustu na ul. Skośnej (przy okazji budowy kanalizacji).

KWIECIEŃ

Wśród ważnych wydarzeń należy odnotować:
-rozmowy w UM z zainteresowanymi na temat przeniesienia ,,siedziby” motokrosu z Kłokocina w inne miejsce
-pismo i rozmowy z Wydziałem Dróg dotyczące poprawy nawierzchni drogi gruntowej ,,nad wałem” jako objazdu
-interwencja w sprawie pustostanu na ul. Włościańskiej (przy sklepie)
-spotkanie przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w UM w sprawie organizacji Dni Rybnika
-złożono w Wydziale Architektury dokumenty dotyczące budowy dróg dojazdowych.

MAJ

Prowadzone są roboty kanalizacyjne, wykonywana była podbudowa pod nawierzchnię asfaltową na ul. Skośnej. 15 maja odbyła się wizja lokalna dotycząca wycinki drzew na ul. Skośnej, Brackiej, Chłodnej, Dębowej w odpowiedzi na pismo RiZD z marca 2013r. Wysłane zostało pismo RiZD do ZGM w sprawie remontów na ul. Poligonowej. Wykonano drobne naprawy nawierzchni niektórych ulic w dzielnicy. Zorganizowano Szkolenie Pierwsza pomoc dla uczniów SP19.

CZERWIEC

Dzień Dziecka w szkole i w przedszkolu.
-Naprawa nawierzchni dróg w dzielnicy.
-Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Dzielnicy – zmarłego Emila Joszko.
-Biesiada przy remizie i turniej piłkarski organizowane razem z OSP.
-Udział dzielnicy w Dniach Rybnika i zajęcie III miejsca – zaangażowanie mieszkańców w przygotowaniach.

LIPIEC

Budżet obywatelski – zasady i pomysły na realizację. Propozycje członków rady.
-Wystosowano pismo RD z podpisami mieszkańców do Best-Eko w sprawie uciążliwych zapachów z oczyszczalni.
-Trwają prace nad realizacją kanalizacji i dróg dojazdowych do posesji. Podejmowane interwencje w sprawach szczegółowych.

SIERPIEŃ

Trwają prace nad wnioskami dotyczącymi budżetu obywatelskiego.
Do rąk mieszkańców Kłokocina skierowana została książka ,,Opowieści o Kłokocinie” autorstwa pani Heleny Białeckiej. Powstała ona na podstawie zebranych wiadomości historycznych i rozmów z obecnymi mieszkańcami Kłokocina. Wydano 100 szt.

WRZESIEŃ

Budowa dróg po zakończeniu kanalizacji – drogi dojazdowe, wjazdy do posesji
Budowa drogi dojazdowej do posesji na ul. Rycerskiej systemem gospodarczym.
Organizacja Biesiady Pod Remizą i zakończenie lata wraz z turniejem piłkarskim ,,Dzikich Drużyn” w różnych kategoriach. Wręczenie medali, dyplomów oraz spotkanie autorskie z panią Heleną Białecką autorką książki o Kłokocinie.
Przeprowadzenie głosowania w sprawie 2 propozycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Zwyciężył II projekt ,,Nagłośnienie, oświetlenie i remont podłogi w sali OSP”.

PAŻDZIERNIK

W dniach 4-6 października odbyła się wycieczka samorządowa do Zakopanego. Rada Dzielnicy pokryła koszty przejazdu a resztę kosztów ponieśli uczestnicy. Z inicjatywy RiZD rozpoczęły się w każdą środę o godz.16.00 treningi tenisa stołowego. Uczestniczyć może każdy, zajęcia w sali gimnastycznej prowadzi pan Mazur.

LISTOPAD

Zakończono prace związane z budową kanalizacji oraz odtworzeniem dróg w dzielnicy. Zarząd dzielnicy przeprowadził rozliczenie przydzielonej kostki do budowy dróg dojazdowych oraz zgłosił drogę (boczna Rycerskiej) do odbioru. Wystąpiono również z ogłoszeniem do mieszkańców o zgłaszanie propozycji na rok 2014.

GRUDZIEŃ

Mikołaj w szkole i w przedszkolu- współudział (słodycze, zabawki).
-Zorganizowano Barbórkowy Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina. Uczestniczyło 12 zawodników. Przygotowano dla nich nagrody, puchary i drobne upominki. Zwyciężył pan Mariusz Brzoska.
-Rada i Zarząd zwrócili się z prośbą do służb miejskich o naprawę oświetlenia i przystrojenie choinki dostarczonej przez pana Juraszczyka.
-Przewodniczący Zarządu powołał zespół spisowy ds. inwentaryzacji majatku Rady Dzielnicy iprzeprowadzono inwentaryzację.
-W dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe RD i zaproszonych osób. Uczestniczyło 46 osób.
-Poczyniono przygotowania do XXV Spotkania Seniorów w roku 2014 (odbyło się 2 lutego)
-Wywieszono i rozesłano życzenia świąteczne i noworoczne