Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 13.09.2017

 

W dniu 13.09.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 9 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji i przeprowadzone rozmowy Rady i Zarządu Dzielnicy.

 • Z Urzędu Miasta Rybnika wpłynął protokół przekazania mebli Radzie Dzielnicy Kłokocin.

 • Wpłynęło pismo informujące o wyłożeniu szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie w dniach 13-22 września 2017 roku.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnik, będące odpowiedzią odmowną na prośbę o dostarczenie płyt na jedną z posesji przy ul. Rybnej. W uzasadnieniu podano informację, że Gmina Miasta Rybnik nie finansuje prac wykonywanych na terenach prywatnych.

 • Wpłynęło zaproszenie Rady Dzielnicy Golejów na festyn piwny „Oktoberfest 2017”, który odbędzie się 16 września 2017 roku w parku „Grzybówka”.

 • Wpłynęła odpowiedź pozytywna z Urzędu Miasta Rybnika w sprawie montażu lustra w rejonie skrzyżowania ul. Skośna, Dębowa, Komunalna oraz negatywna w sprawie lustra w rejonie ul. Brackiej. W piśmie poinformowano również, że zostaną uzupełnione znaki strefy zamieszkania oraz o zachowaniu znaków informacyjnych o budowie kanalizacji sanitarnej przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji.

 1. Prace do wykonania w dzielnicy.

 • W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z Wydziałem Dróg w sprawie wybrukowania fragmentu chodnika wzdłuż ul. Dębowej (odcinek do kościoła).

 • W dalszym ciągu pojawia się nieprzyjemny zapach z firmy Best – Eko. Po rozmowach z kierownictwem firmy otrzymaliśmy informację, że inwestycja budowy hali ciągle jest w realizacji.

 • Na ul. Rybnej po deszczach podmyte zostało pobocze drogi, awaria zostanie usunięta przez Rybnickie Służby Komunalne.

 • Kolejna zapadnia pojawiła się w drodze wokół zaworu wodociągowego, przy zasypanym stawie przed drogą do szkoły, awaria zostanie usunięta przez PWiK Sp. z o.o.

 1. Podsumowanie festynu dzielnicowego „Pożegnanie wakacji”.

Podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację festynu. Impreza była udana, zaproszeni goście z Gotartowic jak i pozostali uczestnicy byli zadowoleni z festynu. Frekwencja pomimo niezbyt optymistycznych prognoz pogodowych dopisała.

W godzinach porannych odbył się turniej piłkarski dzikich drużyn, a o godz. 16.00 rozegrany został piłkarski mecz towarzyski pomiędzy Kłokocinem a Gotartowicami. Następnie impreza przeniosła się na plac przed remizą. Współorganizatorem oprócz Rady Dzielnicy Kłokocin była OSP Kłokocin i restauracja „Amelia”.

 1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania.

W ramach budżetu obywatelskiego głosowanie na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe odbędzie się w dniach 18-22 września 2017. Odnośnie projektu naszej dzielnicy tj. montażu stanowisk do ćwiczeń na wolnym powietrzu, przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w bieżącym miesiącu

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 11 października 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

 

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa