Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

 

PROTOKÓŁ

Z DNIA 09.08.2017

 

W dniu 09.08.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 7 osób.

  1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

  2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

  3. Przegląd korespondencji i przeprowadzone rozmowy Rady i Zarządu Dzielnicy.

  • Zostały przeprowadzone rozmowy z kierownictwem PWiK Sp. z o.o. dotyczące wymiany sieci wodociągowej w naszej dzielnicy. Ustalono, że w bieżącym roku wymianie podlegać będzie sieć wzdłuż ul. Komunalnej, w roku 2018 prace będą prowadzone wzdłuż ul. Skośnej, natomiast w latach następnych wzdłuż ul. Włościańskiej i drogi boczne tej ulicy.

  • Trwają rozmowy w sprawie podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej znajdujących się przy ul. Włościańskiej (pomiędzy przejazdem kolejowym a wiaduktem).

  • Przeprowadzono rozmowy w sprawie dokończenia prac przy skwerze na ulicy Poligonowej z Zarządem Zieleni Miejskiej. Kierownictwo ZZM zapewniło, że prace związane z nasadzeniami zieleni zostaną dokończone jeśli pozwolą na to warunki pogodowe (w chwili obecnej zbyt wysokie temperatury, które nie pozwalają na nasadzenia).

  1. Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy z Prezydentem Miasta.

W dniu 03.08.2017 miało miejsce spotkanie przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy z Prezydentem Miasta. Na spotkaniu omówiono problemy nękające dzielnicę, m. in. nieprzyjemny zapach z Best – Eko i próby rozwiązania problemu, wymiana sieci wodociągowej w dzielnicy, prace przy skwerze ul. Poligonowa, remont nawierzchni ul. Rycerskiej oraz zagospodarowanie Nowsia, które powinno być zakończone w roku 2018.

  1. Przypadki wandalizmu w dzielnicy w miesiącach letnich.

Po raz kolejny w okresie wakacyjnym spotykamy się w dzielnicy z aktami wandalizmu. Malowane są przystanki, wyrywane znaki, niszczona jest roślinność na skwerach. Mieszkańców, którzy są świadkami niszczenia prosimy o zgłaszanie takich występków na Policję i Straż Miejską.

  1. Planowane prace w dzielnicy.

Konieczne do wykonania w dzielnicy są drobne naprawy nawierzchni na ul. Gospodarczej i ul. Szybowcowej.

  1. Impreza plenerowa w dzielnicy „Pożegnanie wakacji”.

Impreza jest zaplanowana w dniu 2 września 2017 roku. Rozpoczęcie nastąpi w godzinach przedpołudniowych turniejem piłkarskim w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, seniorzy. Na godz. 16.00 zaplanowany jest mecz piłki nożnej pomiędzy dzielnicami Kłokocin i Gotartowice. Rozgrywki odbędą się na boisku szkolnym. Po wydarzeniach sportowych impreza będzie kontynuowana przed remizą OSP, gdzie odbędzie się zabawa i poczęstunek.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

 

 

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa