Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

 

PROTOKÓŁ

Z DNIA 14.07.2017

 

W dniu 14.07.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 12 osób.

 

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy.

 • Wpłynęło pismo Dyrektora szkoły podstawowej informujące o zniszczeniu ławki na terenie szkoły z jednoczesną prośbą o przegląd monitoringu w celu wskazania sprawcy wandalizmu. Po przeglądzie zapisu z monitoringu sprawca zniszczenia został wskazany.

 • Wpłynęło pismo Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta z prośbą o wskazanie w dzielnicy miejsca najbardziej charakterystycznego.

 • Wpłynęło pismo informujące o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 • Wysłano pisma do Urzędu Miasta dotyczące robót asfaltowych przy skwerze ul. Poligonowej, dotyczące montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Komunalnej, Skośnej i Dębowej.

 • Mieszkańcy ul. Rybnej zgłosili potrzebę przekrycia koryt rowu odwadniającego biegnącego przez ich posesje. Sprawa zostanie przekazana do załatwienia zgodnie z kompetencją.

 1. Spotkanie mieszkańców z pracownikami Biura Rewitalizacji.

Spotkanie miało na celu stworzenie miejsca spotkań mieszkańców na terenie dzielnicy Kłokocin. W tym celu przedstawiono projekt zagospodarowania Nowsia z założonym terminem realizacji do końca 2018 roku.

 1. Planowane prace w dzielnicy w miesiącach letnich.

 • Trwają prace przy wymianie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Komunalnej z dojściem do wiaduktu przy ul. Włościańskiej.

 • Likwidacja zapadni przy ul. Gospodarczej.

 1. Planowane wydarzenia w dzielnicy.

Trwają przygotowania do turnieju piłkarskiego i festynu w dniu 2 września 2017 roku. Planowane jest rozegranie piłkarskiego meczu rewanżowego z Gotartowicami. Szczegóły zostaną omówione na zebraniu sierpniowym.

 1. Sytuacja na oczyszczalni Best - Eko.

W dalszym ciągu pojawiają się uciążliwości w postaci nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni, co ma potwierdzenie w zgłoszeniach mieszkańców do Straży Miejskiej.

Na terenie oczyszczalni powstała hala i w niej boksy składowe na odpady zielone. Jej uruchomienie planowane jest, według zapewnień kierownictwa oczyszczalni w połowie miesiąca sierpnia, po podłączeniu instalacji elektrycznej. Wtedy poznamy jakie są efekty jej działania.

 1. Informacje, wnioski, zapytania

 • Przeprowadzono rozmowę z kierownictwem ZTZ w sprawie odnowienia przystanków.

 • Wpłynęło zgłoszenie z ul. Włościańskiej 8 o przewróconym znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.

 • Rada Dzielnicy przejęła meble z USC Rybnik.

 • Stan zaawansowania prac na budowie drogi Pszczyna – Racibórz: trwają wyburzenia budynków, odkorzenianie terenów leśnych i pomiary geodezyjne.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa