Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

 

PROTOKÓŁ

Z DNIA 07.06.2017 r.

 

W dniu 07.06.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków Rady Dzielnicy obecnych na zebraniu było 11 osób.

 1. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin:

 • Wpłynęło pismo Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika informujące o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmujące obszary w rejonie ulic ks. Piotra Skargi i Rzecznej.

 • Wpłynęło pismo Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmujące obszary w rejonie ulic Karłowicza i Niepodległości.

 • Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Panią H. Wieczorek z ZZM w Rybniku w sprawie zakończenia skweru przy ul. Poligonowej.

 • Przygotowano pismo do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o położenia asfaltu wokół skweru na ul. Poligonowej.

 • Przygotowano pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie montażu luster na skrzyżowaniu Komunalna- Skośna oraz na ul. Chłodnej.

 • Przygotowano pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie naprawy nawierzchni części ul. Gospodarczej.

 • Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Wydziałem Inwestycji w sprawie realizacji siłowni napowietrznej w ramach budżetu obywatelskiego.

 • Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z ZZM i Wydziałem Ekologii w sprawie koszenia poboczy i Nowsia oraz czyszczenia rowów melioracyjnych.

 • Przedstawiono rozmowę telefoniczną mieszkanki w sprawie drogi serwisowej wzdłuż autostrady z prośbą o przygotowanie ścieżki rowerowej.

4. Planowane prace w dzielnicy:

 • naprawa nawierzchni części ul. Gospodarczej;

 • koszenie poboczy dróg i Nowsia;

 • pielęgnacja skwerów oraz czyszczenie rowów melioracyjnych;

 • montaż luster drogowych;

 • przegląd znaków drogowych;

 • poprawa nawierzchni ul. Szybowcowej.

5. Budżet obywatelski:

 • Omówienie stanu realizacji napowietrznej siłowni – Wydział Inwestycji rozstrzygnął przetarg na usługę projektu;

 • Omówienie propozycji w 2018 r. – plac zabaw.

6. Informacje, wnioski, zapytania.

 • Odmówiono organizację festynu „na zakończenie lata” w dniu 2 września 2017 r.

 • Podsumowano obchody Dnia Dziecka – przekazano słodycze o przedszkola i szkoły.

 • Omówiono bieżącą sytuacje na oczyszczalni BEST-ECO – budowa hali namiotowej.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 18.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa