Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 12.04.2017

 

W dniu 12.04.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 11 osób.

 

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy – pisma, rozmowy.

 • Odbyły się rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie planu zagospodarowania Nowsia, w wyniku, których stwierdzono, że konieczne jest wyjaśnienie możliwości wykonania inwestycji pod linią energetyczną, z właścicielem tej linii. W przypadku utrudnień zostaną naniesione korekty w koncepcji zagospodarowania Nowsia.

 • Wpłynęło pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu ptasią grypą.

 • Wpłynęło pismo Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika o przesłaniu planów związanych z organizacją imprez w dzielnicy w celu ich rozpropagowania.

 1. Podsumowanie zebrania sprawozdawczego Rady i Zarządu Dzielnicy.

Na zebraniu obecnych było 40 mieszkańców. W czasie zebrania prezentacje przedstawili pracownicy Urzędu Miasta Rybnika i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., a dotyczyły gazyfikacji naszej dzielnicy i ograniczenia niskiej emisji. Przedstawiciele tych instytucji przekazali ankiety, z prośbą o wypełnienie, dotyczące zapotrzebowania na gaz oraz określenia źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Gościem zebrania był również prezes firmy Best – Eko, który przedstawił obecną sytuację związaną z ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów z przetwarzania odpadów zielonych.

 1. Przeprowadzenie ankietowania.

W odniesieniu do punktu powyższego tj. przeprowadzenia ankietowania złożone zostały ankiety w sprawie gazyfikacji dzielnicy w ilości 36, natomiast ankiety o sposobie ogrzewania budynków mieszkalnych zostały złożone w ilości 37.

 1. Prace wykonane i do wykonania w dzielnicy.

 • Dobiega końca zagospodarowanie skweru przy ul. Poligonowej. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec kwietnia. Teren zostanie objęty monitoringiem, zostaną również zabudowane dwa stanowiska do ćwiczeń. Wokół skweru jest droga asfaltowa, która wymaga remontu. Pismo w tej sprawie, z prośbą o wykonanie prac asfaltowych zostanie skierowane do Prezydenta Miasta Rybnika.

 • W kwietniu planowane jest spotkanie z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej, w celu ustalenia miejsca zabudowy urządzeń do ćwiczeń na Nowsiu.

 • Do końca kwietnia planowane jest wyrównanie ul. Szybowcowej przez Rybnickie Służby Komunalne.

 1. Podsumowanie turnieju tenisa stołowego.

Turniej tenisa stołowego cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie w kategorii „Szkoła podstawowa”, co potwierdza wysoka frekwencja uczestników. W przyszłym roku odbędzie się 10 edycja tego turnieju i celem rady jest jej rozpropagowanie aby frekwencja w pozostałych grupach wiekowych była również większa.

 1. Informacje, wnioski, zapytania

 • Przymiarki do kolejnego budżetu obywatelskiego – są nowe uregulowania, a ważnym jest to, że każdy może złożyć wniosek bez listy poparcia (w poprzednich edycjach konieczne było poparcie wniosku przez minimum 15 osób).

 • Pojawiły się znów dzikie wysypiska w dzielnicy. W miesiącu kwietniu Rybnickie Służby zlikwidowały dwa dzikie wysypiska przy ul. Szybowcowej.

 • Jest propozycja Rady Dzielnicy Gotartowice spotkania integracyjnego w dniu 27 maja na boisku w Gotartowicach o godz. 16.00

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 19.00.

     Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa