Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZEGO

W DZIELNICY KŁOKOCIN

 

W dniu 15.03.2017 roku o godzinie17.00 w sali OSP w Rybniku – Kłokocinie odbyło się zebranie sprawozdawcze w dzielnicy Kłokocin. Scenariusz zebrania przedstawiał się następująco:

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy Kłokocin porządku zebrania, przywitanie mieszkańców Kłokocina oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Straży Miejskiej, firmy BEST – EKO, PGNiG Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Rybnika.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin przez Przewodniczącego Zarządu. W skrócie zostały przedstawione sprawy, które były rozwiązywane w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, a mianowicie:

 • próba skanalizowania posesji przy ul. Włościańskiej w rejonie wiaduktu,

 • rozwiązanie problemu dzikiego wysypiska na Nowsiu oraz likwidacja szamb na tym terenie,

 • budowa sieci oświetleniowej wzdłuż ul. Dębowej (zainstalowano 5 słupów z lampami),

 • rekultywacja terenu przy ul. Poligonowej, prace zostaną ukończone w marcu 2017 roku,

 • likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Żniwnej (baza po firmie Sanbud, wykonawcy kanalizacji w Kłokocinie),

 • uporządkowanie terenu wokół boiska piłkarskiego, została wyburzona stwarzająca zagrożenie szatnia, do wywiezienia pozostał przystanek,

 • kilkakrotnie usuwane było z tego terenu dzikie wysypisko,

 • remont drogi w kierunku Żor przez Gminę Żory po kilku interwencjach Rady Dzielnicy Kłokocin,

 • próby rozwiązania problemu pojawiania się nieprzyjemnych zapachów z Best – Eko,

 • organizacja turnieju „dzikich drużyn” w piłce nożnej,

 • organizacja Dożynek 2016,

 • organizacja spotkań w sprawie rozwiązania problemów, wyrządzanych szkód przez dziki,

 • organizacja turnieju skata,

 • spotkanie mieszkańców z Prezydentem Rybnika w dniu 29 listopada 2016 roku – omówienie spraw i problemów dzielnicy.

Na końcu sprawozdania za 2016 rok Przewodniczący Zarządu przedstawił rozliczenie finansowe.

 1. Przedstawienie kalendarza imprez na rok 2017. Omówiono wydarzenia, które odbędą się w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Z ważniejszych imprez odbywających się cyklicznie to spotkanie seniorów, turniej tenisa stołowego, Dni Rybnika, turniej piłkarski „dzikich drużyn”, wycieczka samorządowa, turniej skata. Ponadto planowana jest impreza plenerowa w sierpniu, biesiada śląska w październiku oraz turniej siatkówki „dzikich drużyn”.

 1. Prezentacja oraz wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miasta i PGNiG Sp. z o.o. w sprawie planów budowy sieci gazowej w dzielnicy oraz ekologicznych źródeł ciepła w kontekście szkodliwego smogu w obrębie naszego miasta. Przedstawiciele zachęcili mieszkańców do wypełnienia dwóch ankiet dotyczących gazyfikacji oraz źródeł ciepła. Ankiety należy złożyć do końca marca 2017 roku. Pierwsza z ankiet ma na celu określenie zapotrzebowania mieszkańców na gaz, a co za tym idzie podjęcie decyzji przez spółkę o celowości inwestycji jaką jest budowa sieci gazowej w dzielnicy Kłokocin. Celem drugiej z ankiet jest określenie jakimi źródłami ciepła dysponują mieszkańcy dzielnicy.

 1. Kolejnym punktem zebrania było zabranie głosu przez przedstawiciela firmy Best – Eko, który stwierdził, że problem nieprzyjemnych zapachów powinien zniknąć w dzielnicy, gdyż firma realizuje inwestycję budowy hali magazynowej na odpady zielone z systemem ekofiltrów. Hala ma powstać do końca czerwca 2017 roku.

 1. Przedstawiciel Straży Miejskiej przedstawił działania w dzielnicy w roku 2016 oraz na początku 2017 roku.

 1. Informacje.

 • Apel do hodowców drobiu, ostrzeżenie przed ptasią grypą.

 • Prośba mieszkańca o lustro, wyjazd z ul. Brackiej.

 • Pytania mieszkańców o dojazd do łąk i pól pod las Starok, gdy powstanie droga Pszczyna - Racibórz. Z tym tematem zainteresowani powinni zwrócić się do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

 • Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa