Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 15.02.2017 r.

 

W dniu 15.02.2017 roku o godzinie 19.00 odbyło się kolejne Zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków Rady Dzielnicy obecnych na zebraniu było 10 osób.

 

Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin:

Wpłynęło pismo Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika informujące o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmujące obszary w rejonie ulic Chodkiewicza, Łącznej, Parkowej, Górnośląskiej, Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej.

Wpłynęło pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z apelem o rozpropagowanie informacji w sprawie zarządzenia związanego z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dn. 20.12.2016 r.

Wpłynęło pismo Pana Sebastiana Trzęsioka w sprawie przesłania protokołu sesji RD Kłokocina z dn. 02.06.2016 r.

Została wysłana drogą elektroniczną odpowiedź do Pana Sebastiana Trzęsioka. Odpowiedź informuje, że wszystkie materiały tj. protokoły z zebrań RD znajdują się na stronie internetowej www.klokocin.eu, zaś w dniu 02.06.2016 r. w OSP Kłokocin na prośbę mieszkańców odbyło się zebranie, którego gospodarzem był z-ca Prezydenta Miasta Rybnika Pan Janusz Koper.

Wpłynęło pismo Zespołu Organizacyjnego mieszkanek Kłokocina z prośbą o objęcie patronatu nad organizacją spotkania z okazji „Dnia Kobiet” w dn. 11.03.2017 r.

4. Kalendarz imprez i wydarzeń w 2017 r.:

Turniej Tenisa Stołowego imieniem Emila Joszko w dn.25.02.2017 r.;

Spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” pod patronatem RD w dn. 11.03.2017 r.;

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja – oflagowanie dzielnicy

Dzień Dziecka w przedszkolu i szkole podstawowej;

Festyn organizowany razem z OSP w dn. 15.06.2017 r.;

Festyn na „Zakończenie Lata” oraz Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Kłokocina w dn. 26.08.2017 r.;

Wycieczka samorządowa w drugiej połowie września;

Święto Niepodległości oflagowanie dzielnicy;

Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina w dn. 26.11.2017 r.;

Św.Mikołaj w przedszkolu i szkole podstawowej;

Święta Bożego Narodzenia –dekoracje świąteczne dzielnicy.

5. Prace wykonane i do wykonania w dzielnicy w 2017 r.:

Wykonanie sieci oświetleniowej na ulicy Dębowej (5 sztuk) oraz zamontowanie 2 lamp na ulicy Żniwnej;

zakończenie prac przy budowie skweru wraz z monitoringiem na ul. Poligonowej po ustąpieniu mrozów;

projekt zagospodarowanie „Nowsia”- zlecenie w trakcie opracowania przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku;

przegląd propozycji siłowni napowietrznej, która powstanie na „Nowsiu” w ramach Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzeniu procedury przetargowej;

naprawa nawierzchni ulicy Szybowcowej.

6. Podsumowanie Spotkania Seniorów, które odbyło się w dniu 15.01.2017 r. :

zwrócono uwagę na wysoką nieusprawiedliwioną absencję;

7. Informacje, wnioski, zapytania.

Zaplanowano Zebranie Sprawozdawcze dla mieszkańców dzielnicy Kłokocin w dniu 15.03.2017 r. o godz. 17.00 w sali OSP Kłokocin. Na zebranie zostaną zaproszeni między innymi przedstawiciele Oczyszczalni Ścieków Best-Eko, Gazowni Rybnik, Nadleśnictwa Rybnik, Policji i Straży Miejskiej, Wydziału Ekologii...

Propozycje do nowego Budżetu Obywatelskiego – plac zabaw na „Nowsiu”.

Stan finansów Rady Dzielnicy Kłokocin. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy przedstawił szczegółowy plan rozchodów za rok 2016 i stan konta na 2017 rok.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy przedstawił Wydatki Budżetu Miasta za 2016 rok w układzie dzielnic w odniesieniu do Kłokocina.

Następne spotkanie Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku. Będzie to jednocześnie Zebranie Sprawozdawcze z mieszkańcami.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

 

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa