Wybierz Język

Polish Czech English German Russian Spanish

Licznik odwiedzin


Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

                                                             

                                             PROTOKÓŁ

                                                 Z DNIA 11.01.2017 r.

 

W dniu 11.01.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 10 radnych oraz przedstawiciel Policji (nasz dzielnicowy).

 

 1. Przedstawienie porządku zebrania przez Zastępcę Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Podsumowanie działań Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin w 2016 roku:

 • Wykonane prace w dzielnicy:

- likwidacja 2 dzikich wysypisk śmieci, oraz pozostałości po bazie budowniczych kanalizacji

- zabudowa nowych lamp oświetleniowych

- naprawa nawierzchni dróg oraz wykonanie odwodnienia na ul. Rycerskiej

- instalacja monitoringu w ramach budżetu obywatelskiego przy OSP i w SP19 - uporządkowanie terenu zaplecza na dawnym boisku Naprzodu Kłokocin

 • Organizacja wydarzeń i imprez:

- Spotkanie Seniorów;

- turniej tenisa stołowego;

- turniej piłki nożnej;

- turniej skata;

- dożynki.

 • Działania w zakresie problemów bieżących:

- nieprzyjemne zapachy z Oczyszczalni Ścieków BEST-EKO;

- interwencje w sprawie zaśmiecenia NOWSIA

- likwidacja szamba na NOWSIU i uporządkowanie dzikiego wysypiska

- dziki w dzielnicy

 • Podsumowanie z działalności informacyjnej:

- bieżąca aktualizacja strony internetowej

- prowadzenie gabloty oraz ogłoszenia w kościele;

- organizacja spotkań z mieszkańcami.

 • Sprawozdanie finansowe (podsumowanie przychodów i rozchodów na podstawie danych z UM).

4. Pozycje do kalendarza imprez i wydarzeń w roku 2017 r.:

 • - spotkanie seniorów i organizacji działających w dzielnicy - 15 styczeń 2017 r.;

 • - turniej tenisa stołowego - luty;

 • - turniej piłki nożnej;

 • - turniej skata;

 • - zakończenie lata, koncert pod Remizą i.t.p

 • Propozycje do kalendarza należy zgłaszać do 8 lutego 2017 r.

5. Roboty do wykonania w dzielnicy w 2017 r.:

 • - zakończenie prac przy budowie skweru wraz z monitoringiem na ul. Poligonowej;

 • - budowa sieci oświetleniowej na ulicy Dębowej;

 • - wyczyszczenie rowów melioracyjnych;

 • - naprawa nawierzchni ulic Rycerskiej i Gospodarczej;

 • - opracowanie projektu zagospodarowanie „Nowsia”;

 • - instalacja siłowni napowietrznej w ramach budżetu obywatelskiego.

6. Spotkanie seniorów w dniu 15.01.2017 r. (niedziela):

 • - aktualizacja listy osób zaproszonych;

 • - organizacja imprezy: poczęstunek i oprawa artystyczna;

 • - godz. 15.00 Msza Święta;

 • - godz. 16.00 spotkanie w sali OSP Kłokocin.

7. Informacje, wnioski, zapytania.

 • smog w dzielnicy, spostrzeżenia i uwagi . Prace na BEST-EKO związane z przygotowaniem terenu pod halę na odpady zielone i kompostownię.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

 

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

 • amelia_logo.jpg
 • biblioteka_baner.jpg
 • karolina_ver.jpg
 • ksiegpkp.jpg
 • kwiat_logo.jpg
 • sudarekl.jpg

Mapa