Wybierz Język

Polish Czech English German Russian Spanish

Licznik odwiedzin


Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 09.11.2016 r.

W dniu 09.11.2016 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 11 osób.

 1. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin:

 • Przedstawiono przebieg spotkania, które odbyło się w dniu 13.10.2016 r. w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie zagrożenia występowania dzikich zwierząt w miejscach zamieszkania ludzi. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kłokocin Pan Zygmunt Kula.

 • Zostało wysłane pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnicy przed dzikami.

 • Wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta Rybnika na pismo w sprawie zagrożenia stwarzanego przez dziki, zawierająca instrukcję/wskazówki jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia.

 • Wpłynęło pismo z Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika z informacją, że Rada Miasta na sesji w dniu 22.09.2016 r. podjęła uchwałę nr 388/XXIV/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości,Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej. Pismo informuje, że od dnia 04.11.2016 r. można zapoznawać się z treścią tych dokumentów oraz o terminie i formie składania wniosków do przedmiotowych planów miejscowych.

 • Zgłoszono ul. Rycerską (odcinek: zakręt BestEko - ul. Poligonowa) do remontu drogi – wymiana nawierzchni.

4. Problemy zgłaszane przez mieszkańców Kłokocina:

 • Zgłoszenie niezadowolenia przez Pana Buchalika z ul. Rybnej o przejęciu części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w pasie ulicy Rybnej przez Gminę Miasta Rybnik na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. reformującej administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., nr 133 poz. 872). Rada i Zarząd Dzielnicy ustaliły, że nie zostało złożone do Urzędu Miasta Rybnika pismo w sprawie uregulowania spraw własnościowych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną w pasie ul. Rybnej.

 • Wizja lokalna na ulicy Włościańskiej (droga wewnętrzna, boczna z numerami porządkowymi nr 8) w sprawie uregulowania spraw własnościowych, naprawy drogi oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kłokocin Pan Zygmunt Kula.Podczas wizji ustalono:

- właściciele działek (dla odcinków, które mają prywatne własności) zwrócą się do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o przejęcie na rzecz Gminy Miasta Rybnik nieruchomości zajętych pod drogę za pośrednictwem Rady Dzielnicy;

- uszkodzona nawierzchnia drogi zostanie naprawiona;

- mieszkańcy wyślą pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ostatecznego zajęcia stanowiska dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej.

5.Roboty wykonane i do wykonania w dzielnicy:

 • Trwają prace przy budowie skweru na ul. Poligonowej.

 • Naprawiono lampy uliczne – na ulicy Rybnej oraz na rozwidleniu ulic Żniwna - Dębowa.

 • Wyczyszczono rów melioracyjny wzdłuż stawu przy ul. Chłodnej (p. Karwot) pozostałe rowy zostaną wyczyszczone po zakończeniu procedury przetargowej prowadzonej przez Urząd Miasta Rybnika.

 • Naprawiono nawierzchnię ulicy Gospodarczej.

6. Spotkanie z Prezydentem Miasta Rybnika Panem Piotrem Kuczerąodbędzie sięw dniu 29.11.2016 r. (wtorek) w sali OSP Kłokocin:

 • godz. 16.00 z Radą Dzielnicy;

 • godz. 17.00 z mieszkańcami - SERDECZNIE ZAPRZSZAMY.

7. Zamierzenia, informacje, wnioski, zapytania.

 • Turniej Skata o Mistrzostwo Kłokocina odbędzie się w dniu 27.11.2016 r. (niedziela) o godz. 14.30 w Kawiarni Amelia.

 • Przygotowanie dzielnicy na Święto Niepodległości – wywieszenie flag.

 • Mikołaj w przedszkolu i szkole podstawowej – zakup słodyczy.

 • Przygotowanie listy uczestników na spotkanie Seniorów w styczniu 2017 r.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 18.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

 • amelia_logo.jpg
 • biblioteka_baner.jpg
 • karolina_ver.jpg
 • ksiegpkp.jpg
 • kwiat_logo.jpg
 • sudarekl.jpg

Mapa