Wybierz Język

Polish Czech English German Russian Spanish

Licznik odwiedzin


Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 12.10.2016

 

W dniu 12.10.2016 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 12 osób.

 

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy.

 • Wpłynęło pismo hodowców gołębi pocztowych z prośbą o dofinansowanie nagród dla zwycięzców, które zostaną wręczone na spotkaniu kończącym sezon lotów gołębi pocztowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

 • Wpłynęło pismo z Wydziału Ekologii Urzędu Miasta informujące, że rowy przy ul. Chłodnej zostaną wyczyszczone w obrębie działki będącej własnością miasta, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 • Wpłynęło zaproszenie na spotkanie dotyczące problemu dzików w naszym mieście, które odbędzie się w dniu 13.10.2016 roku o godz. 16.00 w tutejszym urzędzie.

 1. Problem dzików w dzielnicy. Uwagi. Spostrzeżenia.

Spotkanie w sprawie dzików odbędzie się w Urzędzie Miasta Rybnika w terminie jak wyżej. Przedstawiciel Rady Dzielnicy weźmie udział w spotkaniu i przedstawi dokumentację zdjęciową ze szkód, które wyrządzają dziki.

 1. Prace wykonywane i do wykonania w dzielnicy.

 • Kontynuowane są prace zagospodarowania skweru przy ul. Poligonowej. Widoczny jest zarys ścieżek na skwerze. Prace zostaną zakończone wiosną 2017 roku.

 • Zakończone zostały prace wykonywane przez Rybnickie Służby Komunalne przy ul. Rycerskiej związane z ułożeniem krawężnika, odwodnienia liniowego, wyczyszczeniem i udrożnieniem przepustu wyczyszczeniem rowu.

 • Wyczyszczenie koryt i rowów w dzielnicy zostanie zrealizowane po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Miasta Rybnika.

 • Rozmieszczone zostały tablice informujące o monitoringu w naszej dzielnicy w ilości 5 szt. Na stronie internetowej dzielnicy dostępny jest podgląd z kamery zainstalowanej na Placu im. Emila Pawlasa.

 1. Sytuacja na oczyszczalni Best – Eko. Uwagi i spostrzeżenia.

Problem oczyszczalni w postaci uciążliwości związanych z nieprzyjemnym zapachem został wyemitowany w stacji TVP INFO w miesiącu październiku.

 1. Informacje, wnioski, zapytania.

 • Ogólnopolska karta seniora – w Urzędzie Miasta jest możliwość uzyskania karty seniora, uprawniającej do uzyskania zniżek na niektóre produkty i usługi. Szczegóły zostaną wywieszone w gablocie Rady Dzielnicy Kłokocin.

 • Plany na listopad i grudzień – 27.11.2016r. organizowany jest turniej skata, w każdy czwartek w godz. 18-20 dostępna jest sala gimnastyczna w szkole.

 • W ostatnim miesiącu nastąpiły zmiany w Radzie Miasta Rybnika. Przewodniczącym Rady Miasta został p. Jan Mura, wiceprzewodniczącymi – p. Małgorzata Piaskowy, p. Franciszek Kurpanik, p. Benedykt Kołodziejczyk.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

 • amelia_logo.jpg
 • biblioteka_baner.jpg
 • karolina_ver.jpg
 • ksiegpkp.jpg
 • kwiat_logo.jpg
 • sudarekl.jpg

Mapa