Wybierz Język

Polish Czech English German Russian Spanish

Licznik odwiedzin


Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 14.09.2016 r.

W dniu 14.09.2016 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 11 osób oraz przedstawiciel Policji w Rybniku.

 1. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin:

 • Zostały wysłane pisma z zaproszeniem do wzięcia udziału w dożynkach wraz z prośbą o dofinansowanie uroczystości do firm działających na terenie dzielnicy:

- AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.

- CELMAG Sp. z o.o.

- BEST-EKO Sp. z o.o.

- HYDROTECH S.A.

- INTER –TEAM

- PIEKARNIA EMILIA KRISTOF

 • Zostały wysłane podziękowania za wsparcie finansowe oraz przekazane produkty dla firm:

- AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.

- HYDROTECH S.A.

- PIEKARNIA EMILIA KRISTOF

 • Wpłynęło pismo mieszkańców w sprawie wyczyszczenia i udrożnienia rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Chłodnej

 • .Zostało wysłane pismo do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wyczyszczenia i drożności rowów melioracyjnych w całej dzielnicy z odprowadzeniem wody do Klokocinki

 • Zostało wysłane pismo do Pani Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku i przeprowadzono rozmowę w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu zielonego znajdującego się w centrum dzielnicy (Nowsia).

 • Wpłynęło pismo – ogłoszenie/zaproszenie Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego o prowadzonych zapisach na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat, które ruszają w naszym mieście od października 2016 r.

 • Przekazano list gratulacyjny dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kłokocinie z okazji 10–lecia działalności.

 1. Roboty wykonane w dzielnicy:

 • Wykonanie przez RSK prac związanych z odwodnieniem oraz ułożeniemkrawężników na ul. Rycerskiej pomiędzy budynkami nr 71 a 73

 • Trwają prace przy budowie skweru obok HYDROTECHU , wykoszono pobocza ulic.

 • Został wykonany monitoring w ramach budżetu obywatelskiego. Zamontowano łącznie 7 kamer (3 kamery na terenie szkoły podstawowej, 3 kamery na terenie straży pożarnej, 1 kamera na terenie przedszkola). Kamera zamontowana na budynku OSP z podglądem online na Plac Emila Pawlasa jest dostępna na stronie internetowej naszej dzielnicy: www.klokocin.eu/.

 1. Omówiono bieżącą sytuację na oczyszczalni ścieków "Boguszowice" na terenie której zakończyła działalność firma produkująca tzw. polepszacze gleby, pomimo tego nieprzyjemne zapachy nadal utrudniają życie mieszkańcom.

 2. Podsumowanie dożynek, które odbyły się w dniu 28 sierpnia 2016 roku:

 • przekazano serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej imprezy,

 • rozliczenie finansowe.

 1. Omówiono i przedstawionodzielnicowemu policji, obecnemu na zebraniach rady,problem grasujących dzików w Kłokocinie. Przypadki te prosimy zgłaszac na Straż Miejską, Policję oraz do Nadleśnictwa Rybnik.

 2. Informacje, wnioski, zapytania:

 • Propozycja wynajęcia sali gimnastycznej dla chetnych osob dorosych(raz w tygodniu wieczorem-siatkowka)

 1. Rada dzielnicy dziękuje mieszkańcom za przygotowanie swoich posesjii na obchody dożynkowe i jednocześnie przypomina o konieczności utrzymania porządku na swoich nieruchomościach poprzez koszenie, porządkowanie itp..

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 12 października 2016 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

 • amelia_logo.jpg
 • biblioteka_baner.jpg
 • karolina_ver.jpg
 • ksiegpkp.jpg
 • kwiat_logo.jpg
 • sudarekl.jpg

Mapa