Wybierz Język

Polish Czech English German Russian Spanish

Licznik odwiedzin


Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 17.08.2016 r.

W dniu 17.08.2016 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 1 3osób.

 1. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 2. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 3. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin:

 • Wpłynęło pismo z Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika z informacją o zleceniu RSK zabudowania wpustu ulicznegoodprowadzającego wodę deszczową z ul. Rycerskiej pomiędzy budynkami nr 71 a 75.(odpowiedz na pismo RD)

 • Zostało wysłane pismo do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą mieszkańców ulicy Rybnej o interwencję w sprawie utrzymania w należytym stanie otoczenia wokół stawu rybnego.

 • Wpłynęło pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika przekazujące w załączeniu Uchwałę Nr 362/XXII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta Rybnika na pismo Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 1074/261 (teren Nowsia) z informacją, że pismo zostało zarejestrowane jako wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika pod nr Ar-III.6724.2.166.2016.

 • Wpłynęło pismo z Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika z informacją, że właściciele przedmiotowej działki na której znajduje się staw zostali powiadomieni o konieczności wykoszenia traw i zniszczenia chwastów wokół stawu rybnego.

 • Wpłynęło pismo - zaproszenie Rady Dzielnicy Śródmieście do udziału w turnieju piłki nożnej „RYBEK 2016” w ramach akcji Lato w Mieście w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 • Wpłynęło pismo – zaproszenie Rady Dzielnicy Śródmieście do udziału w XVIII Regatach w klasie Omega o Puchar Prezydenta Rybnika, które zostaną rozegrane w dniu 11 września 2016 r. na Ośrodku Żeglarskim Klubu „Koga-Kotwica”.

 • Zostało wysłane pismo do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o pomoc w sprawie ostatecznego rozwiązaniu sprawy dotyczącej Oczyszczalni Ścieków BESTEKO. (DOSTĘPNE NA STRONIE RD)

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika w Sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok informujące, że d o końca sierpnia br. zostanie ustalona lista projektów ogólnomiejskich i lokalnych poddanych pod głosowanie, natomiast w pierwszej połowie września br. mieszkańcy Rybnika wezmą udział w głosowaniu.

 1. Roboty do wykonania i wykonane w dzielnicy:

 • Wykonanie przez RSK wpustu odprowadzającego wodę deszczową z ul. Rycerskiej pomiędzy budynkami nr 71 a 75.

 • Wykoszenie przez RSK poboczy wokół stawu na ul. Rybnej w pasie należącym do GMR.

 • Zgłoszenie do Wydziału Ekologii dotyczące czyszczenia rowów w dzielnicy oraz wykoszenia Nowsia i poboczy dróg.

 • Z głoszenie do RSK i Zieleni Miejskiej konieczności porządkowania dróg i skwerów przed Dożynkami.

 1. Organizacja i harmonogramu dożynek w dniu 28 sierpnia 2016 roku:

 • 14:30 – Zbiórka uczestników korowodu przed OSP i przejście do Kościoła

 • 15:30 - Msza Święta w Kościele Parafialnym

 • 16:00 - Przejazd korowodu przez dzielnicę

 • 16:30 – Uroczyste rozpoczęcie oraz występy zespołów, konkursy, poczęstunek

 • 18:30 – Zabawa taneczna

 • 22:00 – Zakończenie dożynek

 1. Informacje, wnioski, zapytania:

 • Omówienie problemu nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni Best – Eko, pomimo likwidacji instalacji do produkcji nawozów.

 • Zwrócenie uwagi na problem grasujących dzików w dzielnicy.

 • Propozycja wycieczki samorządowej (dla organizacji społ.dzielnicy)

  1. Rada dzielnicy przypomina mieszkańcom o konieczności utrzymania porządku na swoich nieruchomościach poprzez koszenie i porządkowanie .

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku o godz. 19.00.Jak zawsze oczekujemy na osoby z propozycjami i uwagami.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Izabela Kowalczyk

 

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

 • amelia_logo.jpg
 • biblioteka_baner.jpg
 • karolina_ver.jpg
 • ksiegpkp.jpg
 • kwiat_logo.jpg
 • sudarekl.jpg

Mapa