PROTOKÓŁ

Z DNIA 12.09.2018

 

W dniu 12.09.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 14 osób.

 

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania oraz jego przyjęcie.

Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Korespondencja i przeprowadzone rozmowy dotyczące dzielnicy.

 • W bieżącym miesiącu 50 – lecie zawarcia związku małżeńskiego świętują p. Potempa.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika o wystawieniu do wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy ul. Łącznej, Parkowej, Górnośląskiej.

 • Wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Rybnika dotyczące punktów sprzedaży napojów alkoholowych w dzielnicy, z prośbą o opinię na temat ustalania zasad punktów sprzedaży alkoholu. Opinia Rady Dzielnicy Kłokocin pozytywna odnośnie zasad.

 • Wpłynęło pisma mieszkańców z ul. Włościańskiej 112, 114 z prośbą o pomoc w sprawie uregulowania wód opadowych, które zalewają ww. posesje. Pismo zostanie przekierowane do Prezydenta Miasta Rybnika.

 • Wpłynęło pismo organizacji Hodowców Gołębi Pocztowych z Kłokocina z prośbą o sfinansowanie pucharu dla zwycięzcy konkursów lotów.

 • Na prośbę mieszkańców ul. Poligonowej zostanie przekazane pismo do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o wykonanie małego boiska z ogrodzeniem.

 • Zostanie przekazane pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kłokocinie, z prośbą o udostępnienie sali gimnastycznej we wtorki o godz. 18.00.

 1. Prace naprawcze i remontowe w dzielnicy.

 • Po zgłoszeniu Rady Dzielnicy Kłokocin, PWiK Sp. z o.o poziomuje studzienki kanalizacji sanitarnej na ul. Kłokocińskiej.

 • Aktualizacja znaków drogowych. Zlecenia związane z oznakowaniem zostały przekazane przez Urząd Miasta Rybnika do Rybnickich Służb Komunalnych i będą realizowane zgodnie z założonym terminem.

 • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w dzielnicy będą realizowane w IV kwartale br.

 • Czyszczenie koryt i rowów odwadniających w dzielnicy zaplanowane jest na październik.

 1. Wydarzenia i imprezy w dzielnicy i w mieście.

 • W dniu 1.09.2018 o godz. 17.00 odbył się piknik rodzinny w dzielnicy „Pożegnanie wakacji”. Były animacje dla dzieci, konkursy i zabawy a także zabawa taneczna.

 • W dniach 14-16 września odbędą się uroczystości z okazji 800 – lecia Niedobczyc.

 1. Sytuacja z zagospodarowaniem Nowsia.

Został rozstrzygnięty przetarg, do którego wystartowały dwie firmy. Zwycięzcą przetargu została firma Inżbud z Rybnika. Zakładamy że prace rozpoczną się w IV kwartale br.

 1. Wolne głosy, wnioski, uwagi.

 • Rada Dzielnicy przywitała nowych dyrektorów szkoły i przedszkola życząc sukcesów w pracy zawodowej oraz podziękowano odchodzącym dyrektorom za wkład pracy.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.