PROTOKÓŁ

Z DNIA 07.03.2018

 

W dniu 07.03.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 13 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie.

Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Korespondencja Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin i przeprowadzone rozmowy.

 • Zostało wysłane pismo do firmy Hydrotech z prośbą o objęcie monitoringiem skweru przy ul. Poligonowej.

 • Zostało wysłane pismo do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika z ponowną prośbą o wykonanie chodnika na ul. Żniwnej (droga do kościoła).

 • Zostało wysłane pismo w sprawie nowych punktów oświetleniowych przy ul. Żniwnej, po wniosku mieszkańców.

 • Wpłynęło pismo z Przedszkola z prośbą o wsparcie finansowe konkursu recytatorskiego oraz wskazanie przedstawiciela Rady Dzielnicy Kłokocin do jury. Konkurs odbędzie się 16.03.2018 roku o godz. 9.00.

 1. Podsumowanie zebrania sprawozdawczego.

Na wniosek mieszkańców naszej dzielnicy zostanie wystosowane pismo do Urzędu Miasta Rybnika o odtworzenie bądź wykonania oznakowania w dzielnicy ograniczające nadmierną prędkość (szczególnie ul. Skośna), o rozważenie wykonania linii rozgraniczającej pasy jezdni oraz o ograniczenie tonażu samochodów na ulicach dzielnicy. Kolejnym ważnym tematem, który został poruszony na zebraniu było wykonanie sieci gazowej w naszej dzielnicy. Projekt a następnie budowa zostaną uruchomione tylko wówczas, gdy mieszkańcy złożą stosowne wnioski w siedzibie PGNiG w Rybniku przy ul. Chrobrego. Rada Dzielnicy zachęca mieszkańców do składania wniosków w celu uruchomienia inwestycji. Ważnym tematem, który zostanie omówiony na spotkaniu z Prezydentem Miasta jest zagospodarowanie Nowsia.

 1. Podsumowanie zabawy karnawałowej.

Udział w zabawie karnawałowej wzięło 26 par, poczęstunek przygotowała restauracja Amelia. W ocenie uczestniczących zabawa była bardzo udana. Forma się przyjęła i będzie kontynuowana w latach następnych.

 1. Planowane roboty remontowe i naprawcze w dzielnicy.

 • Konieczność naprawy łącznika ul. Dębowa – Żniwna, prace zostaną wykonane z chwilą poprawy pogody.

 • Zakończenie prac na skwerze przy ul. Poligonowej, zostały do wykonania prace kosmetyczne oraz asfaltowe wokół skweru.

 • W Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika zostanie zgłoszona konieczność czyszczenia rowów melioracyjnych w dzielnicy.

 • Konieczność uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej na ul. Rycerskiej (przy Best Eko)

 1. X Turniej Tenisa Stołowego.

Turniej zaplanowany została na 17 marca 2018 roku o godz. 9.00 w szkole podstawowej. Rozgrywki toczyć się będą w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, starsi 20+, 50+.

 1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania, zgłoszenia.

 • Badania mammograficzne dla pań w Boguszowicach w dniach 13 – 15 marca 2018 roku.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.