PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZEGO

W DZIELNICY KŁOKOCIN

 

W dniu 07.02.2018 roku o godzinie17.00 w sali OSP w Rybniku – Kłokocinie odbyło się zebranie sprawozdawcze w dzielnicy Kłokocin. Scenariusz zebrania przedstawiał się następująco:

 

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy Kłokocin porządku zebrania, przywitanie mieszkańców Kłokocina oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji, firmy BEST – EKO, PGNiG Sp. z o.o., Urzędu Miasta Rybnika i firmy Auto Trans.

 2. Wystąpienie przedstawiciela PGNiG Sp. z o.o., który przedstawił koncepcję budowy sieci gazowej w naszej dzielnicy. Projekt koncepcyjny zakłada budowę sieci gazowej wzdłuż ulic, których mieszkańcy wypełnili ankiety w roku ubiegłym (wypełniono 36 ankiet). Warunkiem budowy sieci w Kłokocinie jest złożenie wniosków przez tych mieszkańców do PGNiG Sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy przyłączeniowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i podpisanie umowy na dostawę gazu. Koszt przyłączenia do budynku (do 15 mb) wynosi około 2300 zł brutto. Więcej informacji na temat sieci gazowej można znaleźć na stronie internetowej www.psgaz.pl. Wnioski można odebrać w budce z pieczywem przy ul.Wościańskiej lub bezpośrednio ze strony PGNiG Sp. z o.o. (wniosek do pobrania)

 3. Wystąpienie przedstawiciela firmy Auto Trans, który przedstawił profil działalności firmy i zamierzenia na najbliższy okres. Prezes firmy zapewnił, uspokajając mieszkańców, że będzie dążył do budowy namiotu, hali z filtrami, które będą pochłaniać nieprzyjemne zapachy pojawiające się przy produkcji asfaltu. Ostatnio pojawiały się interwencje mieszkańców o takich uciążliwościach.

 4. Wystąpienie przedstawiciela firmy Best Eko, który opowiedział o działaniu nowej hali wyposażonej w biofiltr, której zadaniem jest pochłanianie nieprzyjemnych zapachów ze składowanych odpadów.

 5. Wystąpienie przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, którzy przekazali mieszkańcom raport odnośnie bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. Interwencje dotyczą głównie prywatnych posesji (np. spalanie odpadów) ale też prowadzone są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach (kontrole prędkości).

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin przez Przewodniczącego Zarządu. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.  (link do Sprawozdania)

 7. Informacje bieżące, zapytania, wnioski.

 • Wniosek mieszkańca z ul. Skośnej o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia prędkości na tej ulicy.

 • Wniosek mieszkańca ul. Skośnej o uruchomienie akcji informującej mieszkańców o bezpieczeństwie na drogach (szczególnie odpowiedni ubiór pieszych poruszających się po zmierzchu, propozycja wymalowania osi jezdni, ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów przez drogi dzielnicy).

 • Wniosek mieszkańca ul. Komunalnej o naprawę spękanej nawierzchni drogi ul. Komunalnej.

 • Na tym protokół zakończono i podpisano.