PROTOKÓŁ

Z DNIA 10.01.2018

 

W dniu 10.01.2018 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 12 osób oraz przedstawiciel Policji.

  1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

  1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

  1. Na dzień 7 lutego zaplanowano zebranie sprawozdawcze Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin. W programie jest również spotkanie z przedstawicielami PGNiG w sprawie budowy sieci gazowej w dzielnicy. Na spotkanie zaproszeni zostali także przedstawiciele firm prowadzących działalność na terenie naszej dzielnicy: Best – Eko, Auto – Trans. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy mieszkańców.

  1. Rada i Zarząd Dzielnicy Kłokocin składają gorące podziękowania osobom zaangażowanym w wystrój świąteczny w dzielnicy a w szczególności Henrykowi Juraszczykowi i członkom OSP Kłokocin.

  1. Na Nowsiu rozpoczęta została inwestycja instalacji urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Prace powinny zostać zakończone w ciągu kilku tygodni. Wpłynęła skarga mieszkańca jednej z posesji o zabrudzeniu drogi podczas prac. Droga została uprzątnięta przez Rybnickie Służby Komunalne.

  1. W dniu 14 stycznia 2018 roku zaplanowane jest XXIX spotkanie seniorów naszej dzielnicy. O godz. 15.00 odbędzie się uroczysta msza św. w kościele parafialnym, a następnie spotkanie przeniesie się do remizy OSP, gdzie nastąpi poczęstunek i wspólne biesiadowanie z atrakcją artystyczną. Przybycie na spotkanie potwierdziło ok. 50 osób z grona 80.

  1. W dniu 10 lutego 2018 roku zaplanowana jest zabawa karnawałowa w cenie 150 zł od pary. Szczegóły zostaną omówione na najbliższym spotkaniu. W programie przewidziana jest zabawa prowadzona przez DJ, obiad, kawa i ciasto, ciepły posiłek i liczne atrakcje. Rozpoczęcie zabawy o godz. 19.00.

  1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania, zgłoszenia.

  • Zgłoszenie mieszkańca o braku lampy na dojściu do posesji przy ul. Rycerskiej 40.

  • Zgłoszenie mieszkańców o konieczności doświetlenia dojścia do ul. Rybnej (koniec ul. Rybnej) wzdłuż torów kolejowych.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 17.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.