PROTOKÓŁ

Z DNIA 08.11.2017

 

W dniu 08.11.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 11 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy i przeprowadzone rozmowy.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie ulicy Włościańskiej. Pismo zostanie wywieszone w gablocie ogłoszeń.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o pracach i remontach w budynku OSP. Obecnie przeprowadzany jest remont instalacji wewnętrznych, natomiast w roku następnym wykonana zostanie termomodernizacja budynku.

 • Przeprowadzone zostały rozmowy z Biurem Rewitalizacji Urzędu Miasta Rybnika na temat instalacji ogrzewania w budynkach, które mają powstać w przyszłym roku na terenie Nowsia. Propozycją Rady Dzielnicy Kłokocin jest zrezygnowanie z instalacji grzewczej, z uwagi na przewidywane znikome wykorzystanie obiektu w okresie zimowym, a przeznaczenie tych środków na wykonanie sceny. Propozycja zostanie rozpatrzona przez biuro.

 • Na wniosek mieszkanki Kłokocina, przeprowadzone zostały rozmowy z kierownictwem firmy Auto Trans odnośnie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z zakładu podczas produkcji asfaltu. Kierownictwo potwierdziło, że problem się pojawił, a spowodowane było to wytwarzaniem nowego produktu. Kierownictwo zobowiązało się ograniczyć emisję nieprzyjemnych zapachów, a o jakichkolwiek utrudnieniach będą z wyprzedzeniem informować mieszkańców.

 1. Prace do wykonania i wykonane w dzielnicy.

 • Prace przy skwerze przy ul. Poligonowej dobiegają końca, na wiosnę zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Prace związane z wykonaniem skweru w miejsce składowiska odpadów nie były wcześniej planowane, dlatego czas ich wykonania przez Zarząd Zieleni Miejskiej był wydłużony, a prace przeprowadzano etapowo. Czas oczekiwania jednak został zrekompensowany przez efekt końcowy.

 • Będą prowadzone rozmowy w celu ustalenia terminów, na temat czyszczenia rowów melioracyjnych w dzielnicy.

 • Zgłoszono awarię lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rycerskiej.

 1. Podsumowanie wizji lokalnej na oczyszczalni Best Eko.

Informacja o wizji lokalnej na terenie firmy Best Eko, której celem było zaprezentowanie nowej instalacji kompostowania odpadów, została podana na stronie internetowej. Frekwencja mieszkańców na wizji była znikoma. Warto było zobaczyć nową instalację, poznać zasadę działania. Inwestycja jest ogromna, zamontowane są filtry, i poczekamy na efektywność działania. Informacja o instalacji została podana na stronie internetowej.

 1. Barbórkowy turniej skata.

Datę turnieju ustalono na dzień 26 listopada br. Zapisy na turniej odbędą się tego samego dnia od godz. 15.30. Turniej rozpocznie się o godz. 16.00 w restauracji Amelia.

 1. Plan imprez w listopadzie i w grudniu 2017 roku.

 • Święto Niepodległości 11 listopada br. Planowane było wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu. Plany jednak zostały odłożone na przyszły rok, na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • 26 listopada – turniej skata

 • 6 grudnia – Mikołaj w szkole i przedszkolu

 • Okres bożonarodzeniowy – wystrój dzielnicy, montaż choinki

 1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania, uchwały.

 • Zgłoszono interwencję mieszkańca w sprawie doświetlenia końcowego odcinka ul. Rybnej. Rada Dzielnicy Kłokocin na podstawie złożonego pisma przez mieszkańca złoży stosowny wniosek do Urzędu Miasta Rybnika.

 • W szkole podstawowej jest możliwość skorzystania z zajęć sportowych na sali w każdy czwartek o 18.00.

 • Podziękowania należy złożyć na ręce mieszkańców, którzy zaangażowali się w uporządkowanie grobu nieznanego żołnierza na terenie naszej dzielnicy. Zgromadzone śmieci zostały wywiezione przez Rybnickie Służby Komunalne.

 • Rada Dzielnicy Kłokocin podjęła uchwałę URDI/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o wygaśnięcie mandatów członków rady p. Marcina Ulmana i p. Leszka Pytla. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosów za.

 

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.