Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

PROTOKÓŁ

Z DNIA 11.10.2017

 

W dniu 11.10.2017 roku o godzinie 19.00 w sali OSP odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kłokocin.

Z grona 15 członków RD obecnych na zebraniu było 12 osób.

 1. Przywitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy oraz jego przyjęcie. Porządek zebrania został przyjęty bez uwag.

 1. Uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego zatwierdzenie. Protokół został przyjęty bez uwag.

 1. Przegląd korespondencji Rady i Zarządu Dzielnicy.

 • Wpłynęło pismo Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Rybnika informujące o realizacji projektu rewitalizacji Nowsia.

 • Wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rybnika informujące o wystawieniu planów zagospodarowania przestrzennego w dniach 14.10 – 15.11 br. dotyczących terenów w centrum Rybnika.

 • Wpłynęło pismo Muzeum w Rybniku informujące, że prace nad projektami znaków graficznych dla dzielnic zostały zakończone. Projekty zostały przekazane do akceptacji Rady Dzielnicy Kłokocin.

 • Wpłynęło pismo Hodowców Gołębi Pocztowych w Kłokocinie z prośbą o ufundowanie przez Radę Dzielnicy Kłokocin pucharu na zakończenie sezonu. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.

 1. Prace do wykonania i wykonane w dzielnicy.

 • Przy ul. Rybnej, Rybnickie Służby Komunalne wykonały naprawę rowu.

 • Trwają prace przy skwerach wzdłuż ul. Włościańskiej i ul. Poligonowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

 • Dobiegają końca prace wodociągowe wzdłuż ul. Komunalnej, po wymianie wodociągu wykonywane są przyłącza.

 1. Zmiany w znakach heraldycznych dzielnic Rybnika.

Projekt nowego znaku graficznego naszej dzielnicy został zaakceptowany przez Radę Dzielnicy Kłokocin – 11 głosów było za przy jednym wstrzymującym się.

 1. Program rewitalizacji dla dzielnicy Kłokocin – relacja z zebrania z dnia 3 października 2017r.

Przedstawiony został plan zagospodarowania Nowsia z budynkami, terenami zielonymi, placem zabaw, siłownią, kręgiem tanecznym. Do rozpatrzenia jest sposób ogrzewania pomieszczeń. Plan został przyjęty bez uwag.

 1. Spotkanie z autorką śląskich książek – p. Anną Stronczek

W dniu 10 października w Bibliotece Miejskiej w Rybniku odbyła się promocja książki autorstwa p. Anny Stronczek. Na spotkaniu obecnych było spore grono gości. Obecni byli również Prezydent Miasta Rybnika i Przewodniczącym Rady Miasta Rybnika. Na zaproszenie Rady Dzielnicy Kłokocin p. Anna Stronczek zaszczyciła swoją obecnością również na naszym zebraniu przedstawiając kilka ciekawostek przy tworzeniu swojej książki.

 1. Informacje bieżące. Wnioski, zapytania.

 • Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w sprawie instalacji pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych, które odbędzie się 12 października br. o godz. 18.00 w szkole podstawowej.

 • Sprzątanie grobu nieznanego żołnierza w naszej dzielnicy w które czynnie włączyły się RSK oraz mieszkańcy Kłokocina. 

 • Turniej skata zaplanowano na 26 listopada 2017r.

 • Propozycja obchodów 11 listopada z wciągnięciem flagi na maszt i odegraniem hymnu państwowego o godz. 12.00.

Następne spotkanie Rady Dzielnicy Kłokocin odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 19.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Jarosław Kacprzak.

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa