W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na hermetyzacji procesu kompostowni przeprowadzonej na oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, dyrekcja firmy BEST-ECO oraz Rada Dzielnicy Kłokocin zapraszają chętnych mieszkańców na dzień otwarty, który odbędzie się 25 października (środa) o godz. 15.30 w nowo powstałej hali gdzie będzie się można zapoznać z całym procesem oraz zainstalowanymi zabezpieczeniami i instalacjami, które mają mieć na celu poprawę jakości powietrza w naszej dzielnicy.