Uprzejmie informuję, iż dobiegły końca prace nad nowymi formami graficznymi znaków wspólnoty dzielnic, popularnie nazywanych herbami.  Wspólnie z art. plast. Markiem Dronszczykiem przygotowaliśmy rozwiązania zgodne z zasadami sztuki heraldycznej. Prace nad nimi konsultowaliśmy na bieżąco z wybitnymi znawcami w tym zakresie. Tworząc je uwzględniliśmy wszelkie przesłanki: znane przekazy źródłowe dawnych pieczęci gminnych sięgające w najstarszym wydaniu początków XVIII w., przeszłość, topografię i nazwy dzielnic.

 

 

Kłokocin

W polu błękitnym na złotym piasku stoi biały kogut zwrócony w prawo.

Nawiązuje formą do godeł napieczętnych występujących od połowy XIX w. do początków XX w. na pieczęciach gminnych.

Pieczęcie i znak wspólnoty

Osada zapisana ok. 1300 r. w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego jako Clocochina. Typowo rolnicze zajęcia ludności – uprawa roli, hodowla zwierząt, w tym ryb zmieniły się na początku XX w. wraz z budową kopalń w pobliskich Boguszowicach i Chwałowicach.Odrębność gminną Kłokocin stracił po roku 1945. W 1962 r. został włączony jako dzielnica do Boguszowic, i wraz z nimi, od 1czerwca 1975 r. stał się jedną z dzielnic Rybnika.

Od początku lat 20. XVIII w. aż do września roku 1939,na dokumentach gminy Kłokocin pojawiają się pieczęcie. Pierwsza z nich była wspólną dla wsi Gotartowice, Kłokocin i Rowień, zaś kolejne związane są ściśle z tą miejscowością. Najstarsza pieczęć, okrągła, z splecionymi inicjałami „PG” lub „RG” oraz niezidentyfikowanym wyobrażeniem, poświadczona jest w Katastrze Karolińskim w grudniu 1722 r. Późniejsze, od lat 70. XVIII w., okrągłe pieczęcie gminne mają w polu koguta na wzgórku w prawo; legendy zapisano w językach niemieckim i polskim. Godło napieczętne zostało bezzasadnie uznane przez M. Gumowskiego za herb, i opisane z uwzględnieniem barw – w błękitnym polu, na złotym piasku stoi biały kogut zwrócony w prawo. Tak rozumiane, funkcjonuje obecnie jako znak dzielnicy.

dr. Elżbieta Bimler- Mackiewicz, kustosz dyplomowany Muzeum w Rybniku