Wybierz Język

plcsenderues

Licznik odwiedzin

Kamery

Kamera przystanek

Plac E. Pawlasa

boisko

Orlik SP19

Cytat Dnia

 

Regionalne Media

Uprzejmie informuję, iż dobiegły końca prace nad nowymi formami graficznymi znaków wspólnoty dzielnic, popularnie nazywanych herbami.  Wspólnie z art. plast. Markiem Dronszczykiem przygotowaliśmy rozwiązania zgodne z zasadami sztuki heraldycznej. Prace nad nimi konsultowaliśmy na bieżąco z wybitnymi znawcami w tym zakresie. Tworząc je uwzględniliśmy wszelkie przesłanki: znane przekazy źródłowe dawnych pieczęci gminnych sięgające w najstarszym wydaniu początków XVIII w., przeszłość, topografię i nazwy dzielnic.

 

 

Kłokocin

W polu błękitnym na złotym piasku stoi biały kogut zwrócony w prawo.

Nawiązuje formą do godeł napieczętnych występujących od połowy XIX w. do początków XX w. na pieczęciach gminnych.

Pieczęcie i znak wspólnoty

Osada zapisana ok. 1300 r. w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego jako Clocochina. Typowo rolnicze zajęcia ludności – uprawa roli, hodowla zwierząt, w tym ryb zmieniły się na początku XX w. wraz z budową kopalń w pobliskich Boguszowicach i Chwałowicach.Odrębność gminną Kłokocin stracił po roku 1945. W 1962 r. został włączony jako dzielnica do Boguszowic, i wraz z nimi, od 1czerwca 1975 r. stał się jedną z dzielnic Rybnika.

Od początku lat 20. XVIII w. aż do września roku 1939,na dokumentach gminy Kłokocin pojawiają się pieczęcie. Pierwsza z nich była wspólną dla wsi Gotartowice, Kłokocin i Rowień, zaś kolejne związane są ściśle z tą miejscowością. Najstarsza pieczęć, okrągła, z splecionymi inicjałami „PG” lub „RG” oraz niezidentyfikowanym wyobrażeniem, poświadczona jest w Katastrze Karolińskim w grudniu 1722 r. Późniejsze, od lat 70. XVIII w., okrągłe pieczęcie gminne mają w polu koguta na wzgórku w prawo; legendy zapisano w językach niemieckim i polskim. Godło napieczętne zostało bezzasadnie uznane przez M. Gumowskiego za herb, i opisane z uwzględnieniem barw – w błękitnym polu, na złotym piasku stoi biały kogut zwrócony w prawo. Tak rozumiane, funkcjonuje obecnie jako znak dzielnicy.

dr. Elżbieta Bimler- Mackiewicz, kustosz dyplomowany Muzeum w Rybniku

Pogoda

Kalendarz

 

Linki

Tu podaj tekst alternatywny

Reklama

Mapa