W związku z potrzebą stworzenia miejsca będącego ważnym elementem rozwoju i integracji lokalnej społeczności na terenie Dzielnicy Kłokocin, Prezydent Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie, w czasie którego zaprezentowane zostaną postępy prac nad realizacją przedsięwzięcia związanego z budową na terenie dzielnicy Miejsca Aktywności Lokalnej. Spotkanie odbędzie się 3 października br. w SP 19 w Rybniku-Kłokocienie (sala gimnastyczna), o godz. 17.00. Na spotkaniu obecny będzie Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Pan Marcin Stach.