Z niepokojem odnotowaliśmy kolejne akty wandalizmu  w naszej dzielnicy. Nieznany sprawca (narazie !!!) postanowił dla "zabawy" powyrywać i zniszczyć drzewka i krzewy nasadzone przy skwerze u zbiegu ul. Włościańskiej i Poligonowej.

Ostatnio głośno było także o celowym i bezmyślnym zniszczeniu ławki na placu zabaw przy SP19 (sprawca dzięki monitoringowi i szybkiej interwencji policji został szybko złapany a rodzice zobowiązali się do pokrycia szkód) oraz o notorycznym niszczeniu świeżo odnowionych przystanków i budynków wątpliwymi artystycznie bazgrołami sprayem.

Szkoda, że nie wszyscy potrafią uszanować to, co powstaje w naszej dzielnicy, bo nowe inwestycje dłużej mogłyby być ozdobą Kłokocina i cieszyć ludzkie oko a tak, trzeba naprawiać skutki wandalizmu na dopiero co powstałych obiektach. Sam fakt przyzwolenia na takie sytuacje budzi uzasadnione obawy o los przyszłych planowanych i trwających inwestycji.

Możemy piętnować akty wandalizmu, wywierać presję na sprawcach i mobilizować się do wspólnej walki z chuliganami.
Żeby było jasne, słowa "walka" nie należy traktować dosłownie chociaż czasami... . Walcz z aktami wandalizmu, znaczy reaguj.
Najlepszą reakcją jest zgłoszenie takiej sytuacji policji lub straży miejskiej.