Podjęto decyzję o stworzeniu miejsca spotkań mieszkańców na terenie dzielnicy Kłokocin. W tym celu przedstawiono projekt zagospodarowania "Nowsia" z założonym terminem realizacji do końca 2018 roku - termin został potwierdzony na spotkaniu Rady Dzielnicy z Prezydentem Rybnika.

W projekcie nie jest jeszcze uwzględnione rozmieszczenie siłowni na wolnym powietrzu ale to już tylko kwestia konsultacji wykonawcy z Urzędem Miasta i Biurem Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej.