Pragnę poinformować że BEST-EKO Sp. z o.o. prowadzi inwestycje polegającą na hermetyzacji procesu kompostowani prowadzonej na oczyszczalni ścieków „Boguszowice”. W ramach tej inwestycji jest budowana hala namiotowa wraz z niezbędnymi instalacjami oraz biofiltr do oczyszczania powietrza z hali.

 

Termin zakończenia inwestycji planowany był na przełom maja-czerwca 2017 roku, lecz ze względu na opóźnienia prac został on przesunięty na koniec sierpnia 2017 roku. Powodem opóźnień było nieterminowe wejście firmy budowlanej na plac budowy oraz warunki atmosferyczne. Z poważaniem Grzegorz Pilarski.