W związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na stworzenie miejsca będącego ważnym centrum dla mieszkańców dzielnicy Kłokocin, Prezydent Miasta Rybnika zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 22 czerwca br. (czwartek) o godzinie 17,00 w Szkole Podstawowej nr 19 w Kłokocinie (sala gimnastyczna). Spotkanie ma na celu wspólne omówienie tego zamierzenia.