Za miłość, za dobroć, za czułe spojrzenie,
Za troskę, opiekę i zrozumienie,
Za czas radości i wspólnej zabawy,
Za wsparcie i długie szczere rozmowy,
Za wiarę we mnie gdy inni zwątpili
Za Twa nadzieje, gdy inni tracili.
Dziękuję za wszystko co dajesz mi mamo,
Za to, że jesteś - niezmienna tak samo - 
w swoim matczynym uczuciu kochana,
zawsze serdeczna, zawsze oddana.

W podziękowaniu wszystkim Mamom

Rada i Zarząd Dzielnicy