Zgodnie z zapowiedziami wynikającymi z omawianych na zebraniu sprawozdawczym w dniu 15 marca tematów tj. sieć gazowa w Kłokocinie oraz termomodernizacja budynków, rozprowadzono wśród mieszkańców - właścicieli posesji ankiety.

Po wypełnieniu i oddaniu we wskazanych punktach będą one stanowić dla władz miasta wskazówkę co do zainteresowania i planowania ich realizacji w dzelnicach.

Dla lepszego dotarcia do zainteresowanych ankiety rozprowadzano z pomocą młodych strażaków oraz wystawiono je w sklepach oraz kościele ( ponad 500 ankiet w każdym temacie).  Zebrano 39 ankiet dotyczących sieci gazowej w Kłokocinie oraz 37 ankiet dotyczących termomodernizacji budynków. Ankiety zostały przekazane do Urzędu Miasta a wyniki pozostawiamy bez komentarza.