Spotkania Seniorów przeszły już do tradycji Dzielnicy Kłokocin. Okazja jaką stwarzają pozwala nie tylko spotkać się przy wspólnym stole, gdzie mieszkańcy wraz z Radą Dzielnicy wspólnie biesiadują i wymieniają się opiniami, ale przede wszystkim służą podkreśleniu znaczenia naszej wspólnoty, której tak istotną częścią są najstarsi mieszkańcy wraz z całym swoim doświadczeniem i życiową mądrością.

 

W niedzielę 15 stycznia okazję do kolejnego XXVIII spotkania mieli seniorzy Kłokocina. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Joachima Olesia. Po nabożeństwie zgromadzeni udali się do sali OSP na poczęstunek, który przygotowała restauracja "Amelia". O oprawę muzyczną zadbał Grzegorz Szczyra z Lubomii bawiąc przybyłych piosenką biesiadną. W tej ważnej dla seniorów chwili towarzyszył im także Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura -  w zastępstwie Pana Prezydenta, króry złożył obecnym serdeczne życzenia. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że mimo wieku, energii i dobrego samopoczucia im nie brakuje a spotkanie pozwoliło im na spędzenie kilku godzin w radosnej atmosferze wśród przyjaciół i sąsiadów.

 

W spotkaniu uczestniczyło 31 seniorów, którzy ukończyli 75 lat ze 111 uprawnionych z osobami towarzyszącymi. Najstarszym mieszkańcem naszej dzielnicy jest Franciszek Paszenda (93 lata) a najstarszą mieszkanką Katarzyna Joszko (w lipcu skończy 97 lat).