Dyrekcja Sp19 i Rada Rodziców zapraszają na Szkolną Zabawę Karnawałową która odbędzie się w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 19.00 w sali OSP Kłokocin.