Z informacji otrzymanych z firmy BEST - EKO Sp. z o.o. wynika, że od 1 grudnia przez 4 tygodnie firma będzie wykonywała drobnienie zebranego materiału biodegradowalnego (liście, trawy). Materiał ten jest zgromadzony w pryzmach na wolnym powietrzu. Może dojść do lokalnych uciążliwości (odór i hałas). Prace te są związane m.in. z faktem, że firma Best EKO będzie w 2017r. prowadzić w/w prace w hali, która będzie wyposażona w urządzenia przeciw odorowe.