Życzymy wszystkim Górnikom, aby w trakcie 

wykonywania przez Was codziennych obowiązków

zawodowych towarzyszyło Wam zawsze poczucie

bezpieczeństwa, pewności dnia jutrzejszego

i sprzyjało górnicze szczęście.

Święta Barbara niech zawsze otacza

Was swoją opieką i pomaga

we wszystkich poczynaniach.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”

Rada i Zarząd Dzielicy