Rada i Zarząd Dzielnicy Kłokocin zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie z Prezydentem Miasta Piotrem Kuczerą które odbędzie się 29 listopada o godz. 17.00 w sali OSP Kłokocin.

 

Propozycja tematów do omówienia:

 

1. SYTUACJA NA OCZYSZCZALNI BEST-EKO.

2. ZAGOSPODAROWANIE „ NOWSIA”. ZMIANA PLANU ZPT.

3. DZIKI W KŁOKOCINIE.

4. OŚWIETLENIE ULICY DĘBOWEJ.

5. NAPRAWA NAWIERZCHNI NA CZĘŚCI UL. RYCERSKIEJ.

6. DROGA RACIBÓRZ- PSZCZYNA NA TERENIE KŁOKOCINA.

7. NISKA EMISJA- PROPOZYCJE DOPŁAT.

8. ROZBUDOWA KANALIZACJI DLA MIESZKAŃCÓW

ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ PRZED WIADUKTEM NR. 8 A,B ...

9. STAN PRZYŁĄCZEŃ POSESJI DO KANALIZACJI.

10. PRZEWIDYWANE INWESTYCJE NA OSIEDLU „POLIGONOWA”

11. SYTUACJA SP. 19 W NOWEJ REFORMIE.

12. ZAPYTANIA MIESZKAŃCÓW.