W związku z coraz większą liczbą interwencji związanych z występowaniem dzików zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Rybnika, na terenie miasta wykonany zostanie odstrzał redukcyjny 60 sztuk dzików.

 

 

Zgłoszenia dotyczące szkód i zagrożeń powodowanych przez dziki, pochodziły głównie z dzielnic: Boguszowice, Północ, Kłokocin, Kamień, Chwałowice, Niedobczyce, z rejonu ulic: Gronowej, Jastrzębskiej, Patriotów, Osiedla Południe, Rajskiej, Sztolniowej, Rybnej, Zadumy, Kłokocińskiej, Braci Nalazków, Żużlowej, Strzeleckiej, Nadbrzeżnej, Włościańskiej, Rybnej, Hotelowej, Jodłowej, Pukowca i Orzechowej.


Stosowane przez koła łowieckie i służby porządkowe wszelkiego rodzaju metody odstraszania zwierząt takie jak np: ustawianie pasów zaporowych, przeganianie, czy odstraszacze hukowe, nie przynoszą skutków, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zapadła decyzja o konieczności wykonania redukcyjnego odstrzału dzików. Działania takie dopuszcza ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (art. 45 ust. 3). 


Odstrzał, zaplanowany na listopad br. zlecony zostanie podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do jego wykonywania. 


Szacunkowe koszty jakie poniesie miasto w związku z odstrzałem redukcyjnym to ok. 30 tys. zł. Natomiast środki finansowe ze sprzedaży tusz dzików, przekazane będą na rzecz Skarbu Państwa, tj. Wojewodzie Śląskiemu.

 

źródło: www.rybnik.eu