71150694_2399958083665210_6618836441868795904_n (1).jpg

W tegorocznej edycji propozycja mieszkańców Kłokocina to „Klasopracownia pod chmurką” na terenie Szkoły Podstawowej nr 19. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu, ponieważ o realizacji pomysłu będzie decydować głosowanie. Wymagana liczba oddanych głosów na ten projekt lokalny to 131 głosów.

 

Wkrótce wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą mogli wziąć udział w głosowaniu nad projektami do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w 2020 roku. Głosowanie potrwa od 21 do 25 października br. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać jeden głos na projekt lokalny i jeden głos na projekt ogólnomiejski. 
Głosować będzie można w sposób tradycyjny – wrzucając kartę do głosowania do urny lub przez Internet. Karty do głosowania będzie można pobrać w dwóch punktach do głosowania, zgodnie z następującym harmonogramem pracy:

 • Punkt Informacji Miejskiej halo!Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20:
  poniedziałek – czwartek w godz. 10.00 – 19.00
  piątek w godz. 10.00 – 13.00
 • Urząd Miasta Rybnika, sala 257, II piętro (nowa część)
  poniedziałek – środa w godz. 08.00-15.30
  czwartek w godz. 08.00-18.00
  piątek w godz. 08.00-13.00

Wszystkie projekty lokalne i ogólnomiejskie są wybierane w drodze głosowania. Minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji musi wynieść 4.000 w przypadku projektów ogólnomiejskich, a w przypadku projektów lokalnych – 5% liczby mieszkańców dzielnicy miasta, której projekt dotyczy. 
Szczegóły dotyczące głosowania są dostępne na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu 
(https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/budzet-obywatelski-2020-wkrotce-glosowanie/)


związku z powyższym proszę o upowszechnienie informacji o zbliżającym się głosowaniu wśród mieszkańców dzielnicy oraz zamieszczenie załączonej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty (gabloty, tablice ogłoszeń, strony internetowe, media społecznościowe). Jednocześnie zachęcam do śledzenia informacji dotyczących budżetu obywatelskiego na miejskiej strony internetowejoraz fanpag'u rybnik.eu na facebooku.