Będą mówili o „Czystym powietrzu” z mieszkańcami Rybnika, Archiwum

 23 września - Kłokocin –

 godz. 18.00 -OSP Kłokocin 

 ul. Włościańska 70

 

 

 

Więcej informacji pod adresem:

 https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,beda-mowili-o-czystym-powietrzu-z-mieszkancami-rybnika,wia5-3266-41925.html

Źródło: rybnik.com.pl