Z okazji  „Dnia Strażaka” - składamy Wam

Czcigodne Druhny i Druhowie OSP Kłokocin,

serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą,

bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi,

za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy Wam, Szanowni Strażacy – Ochotnicy:

bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków, a Wasza trudna służba na rzecz lokalnej społeczności, cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem, zaś dla Was będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

Rada i Zarząd Dzielnicy Kłokocin