Redakcja Dziennika Zachodniego wraz z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje plebiscyt, w którym planuje nagrodzić strażaków ochotników, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa. Zapraszamy mieszkańców do głosowania na Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Kłokocin.

Link do głosowania: www.dziennikzachodni.pl/strazakroku