Rada Dzielnicy Kłokocin serdecznie zaprasza mieszkańców naszej dzielnicy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019r. o godzinie 17:00 w budynku OSP Kłokocin. Podczas zebrania przekazane zostaną także informacje dotyczące budowy sieci gazowej w dzielnicy.

 

W związku z zakończeniem kadencji Rady Dzielnicy, w tym dniu odbędą się również wybory do Rady Dzielnicy na lata 2019-2023.

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium Dzielnicy Kłokocin posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.