21 Października wszyscy wspólnie spotkamy się przy urnach wyborczych, do czego gorąco zachęcamy, po to, by mieć możliwość współdecydowania o przyszłości naszego Miasta i Dzielnicy poprzez wybór swojego przedstawiciela w Radzie Miasta.

 

Teraz przedstawimy parę suchych statystyk. Głosujemy w okręgu wyborczym nr 2, do którego należą: Boguszowice, Gotartowice, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski i przysługuje nam (jako okręgowi) sześć miejsc w Radzie Miasta. By otrzymać mandat, potrzebne jest ok. 500 głosów na kandydata (w zależności od frekwencji).

Stan uprawnionych do głosowania w naszej dzielnicy na dzień 01.10.2018 to ok. 2060 osób. Średnia frekwencja w ostatnich 8 latach kształtuje się na poziomie ok. 35%, czyli 721 osób biorących czynny udział w tegorocznych wyborach. Nie pozwólmy by jak zawsze kilka głosów przesądziło o tym, czy nasz przedstawiciel zasiądzie w RM Rybnika.

 

Kandydaci do Rady Miasta Rybnika z Dzielnicy Kłokocin (kolejność wg list wyborczych).

Prosimy o liczną frekwencję podczas wyborów, to My decydujemy czy Chcemy mieć przedstawiciela w Radzie Miasta.