W sobotę 5 maja 2018 r. w Kłokocinie odbył się jubileusz 65-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym p.w. św. Józefa. Mszę św. celebrował ks. Joachim Oleś, który wygłosił okolicznościowe kazanie dla strażaków i o strażakach.

W mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe okolicznych jednostek OSP oraz Orkiestra Dęta KWK Jankowice. Następnie odbył się przemarsz pocztów, strażaków oraz zaproszonych gości na plac przy OSP, gdzie odbyły się dalsze obchody 65-lecia jednostki. Tam po uroczystym powitaniu gości, złożeniu meldunków i przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki nastąpiła uroczysta chwila wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

Więcej zdjęć w naszej  Fotogalerii - kliknij