W dniu 14 stycznia odbyło się XXIX Spotkanie Seniorów Dzielnicy Kłokocin, na które zaproszono osoby, które ukończyły 75 lat z osobami towarzyszącymi. Spotkanie seniorów zainaugurowane zostało Mszą świętą w kościele pw. św. Józefa, następnie seniorzy przeszli do remizy OSP gdzie restauracja Amelia przygotowała poczęstunek.

 
O oprawę muzyczną zadbała kłokocińska schola, bawiąc przybyłych wspólnie śpiewanymi kolędami. W tej ważnej dla seniorów chwili towarzyszył im także Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, który złożył obecnym serdeczne życzenia oraz Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura. Spotkania takie pozwalają nie tylko spotkać się przy wspólnym stole, gdzie mieszkańcy wraz z Radą Dzielnicy oraz przedstawicielami organizacji społecznych, wspólnie biesiadują i wymieniają się opiniami, ale przede wszystkim służą podkreśleniu znaczenia naszej wspólnoty, której tak istotną częścią są najstarsi mieszkańcy wraz z całym swoim doświadczeniem i życiową mądrością.

W spotkaniu uczestniczyło 47 seniorów ze 108 uprawnionych. Najstarszym mieszkańcem naszej dzielnicy jest p. Pawlas Franciszek (93 lat) a najstarszą mieszkanką p. Katarzyna Joszko (97 lat).

W imieniu Seniorów pragniemy podziękować wszystkim, którzy posłużyli swoimi samochodami i przywieźli, jak i odwieźli naszych gości do domów.