W restauracji Amelia Odbyło się coroczne podsumowanie sezonu Koła Hodowców Gołębi Pocztowych w Kłokocinie. W części oficjalnej spotkania wręczono nagrody dla najlepszych hodowców w poszczególnych kategoriach, wręczono także Puchar Rady Dzielnicy - który otrzymał hodowca z największą ilością punktów w lotach zagranicznych (pow.700 km). W tym sezonie Puchar Rady Dzielnicy otrzymał p. Jan Kula.

Mistrzostwo w lotach gołębi starych 2017
    I -  miejsce Jan Kula
    II - miejsce Marek Turek
    III - miejsce Stefan Śpiewok

Mistrzostwo w lotach gołębi młodych 2017
    I -  miejsce Franciszek Krupa
    II - miejsce Franciszek Marcisz
    III - miejsce Jan Kula

 Superpuchar w roku 2017 za loty gołębi starych i młodych otrzymał Jan Kula 

 

Spotkanie, które oprócz części oficjalnej miało również charakter towarzyski , trwało do późnych godzin wieczornych i upłynęło w niezwykle miłej i koleżeńskiej atmosferze.

 

Pierwsze notatki z założenia oddziału (obecnie sekcji) o nr. 295 Kłokocin pochodzą z P.K.H.G.P. z dnia 08.07.1945 r. należącego do Grupy Lotowej (obecnie oddział) Żory. Pierwszym Prezesem został śp. kol. Malina Józef, mając w szeregach oddziału ok. 20 hodowców. W roku 1951 oddział (sekcja) 295 Kłokocin przeszedł z Grupy Lotowej Żory do Grupy Lotowej Boguszowice i liczył 25 hodowców, a Prezesem w tym czasie był śp. kol. Adamczyk Jan. Kolejnymi Prezesami oddziału (sekcji) 295 byli: śp. Rzanny Rajmund oraz Pałka Nikodem.

Po reorganizacji w szeregach P.Z.H.G.P.zmieniono nazwy z Grupy Lotowej na Oddział Lotowy, a z Oddziału Lotowego na Sekcje. Nasz Oddział Lotowy 295 Kłokocin zmienił nazwę na sekcję nr 5 Kłokocin i należał do Oddziału Rybnik II - Boguszowice skupiając 25 hodowców. Prezesem ww. sekcji był śp. Pałka Nikodem. W latach 1990-2002 Prezesem sekcji był Zieliński Otto. Od 2002 roku Prezesem został śp. Franciszek Śpiewok i to za jego prezesury S-5 Kłokocin rozpoczęła organizować zakończenie sezonu lotowego gołębi starych i młodych w lokalu z osobami towarzyszącymi oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy jako sponsora Pucharu Rady Dzielnicy. Kolejni Prezesi S-5 Kłokocin: 2006-2014 Kula Jan i od roku 2014 do nadal Krupa Franciszek.